Home Overzicht Maximumsnelheid op meeste wegen naar 30 km/u

Maximumsnelheid op meeste wegen naar 30 km/u

0

In Amsterdam wordt, ook in het Oostelijk deel van de stad, vanaf 2023 langzamer gereden. Met het verlagen van maximumsnelheid op zoveel mogelijk wegen moeten het aantal (ernstige) ongelukken en de geluidsoverlast dalen.

Een weg waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden is niet nieuw. Ze zijn herkenbaar aan de inrichting en gebruik door bestemmingsverkeer. Dit wordt ook wel een erftoegangsweg genoemd en ligt meestal in een woonbuurt. Daarnaast zijn er de wegen van asfalt, met fietsstroken of vrijliggende fietspaden. Dit zijn gebiedsontsluitingswegen waar meestal een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Daar gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur en wordt het een weg waar het verkeer nog steeds kan doorstromen, maar wel met een veilige snelheid.

Voor het openbaar vervoer en de nood- en hulpdiensten blijft op een aantal trajecten de maximumsnelheid voorlopig op 50 km/u, zoals op de Prins Hendrikkade Oost en de Hugo de Vrieslaan. Op vrijliggende OV-banen mag – door openbaar vervoer, taxi’s en nood- en hulpdiensten – 50 km/u worden gereden. Van de 500 kilometer aan 50 km/u-wegen gaat er op 270 kilometer straks langzamer gereden worden. De maximumsnelheid gaat gelden voor al het verkeer op de rijweg. De nieuwe 30-kilometer wegen zijn straks te herkennen aan eigen belijning en verkeersborden.

Het komende jaar staat in het teken van de voorbereidingen. In overleg met nood-en hulpdiensten en (openbaar) vervoersbedrijven wordt nu bekeken hoe de invoering het beste kan worden vormgegeven. Daarnaast zijn er verkeersbesluiten nodig om de 30 km in te kunnen voeren en handhaven.

De raadscommissie voor Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water van Amsterdam vergadert op 16 december over dit onderwerp en de gemeenteraad neemt op 22 en 23 december een besluit over dit voornemen van het college.