Home Overzicht Native Oost helpt jeugd op de goede weg

Native Oost helpt jeugd op de goede weg

0

Azzeddine (24) woont zijn hele leven al in Oost en ging hier ook naar school. Hij kent de voordelen en keerzijden van de buurt. Naast zijn werk voor de afdeling sport van de gemeente Amsterdam wil hij met Native Oost de jeugd stimuleren om opleidingen te volgen en later werk te vinden.

 Lewis Daniels

 ‘Vroeger was ik koppig’, glimlacht Azzeddine. ‘Ik had moeite met autoriteit, was brutaal en wilde iedere discussie winnen. Vooral leraren hadden daar last van. Door mijn problemen ben ik op een moment serieus gaan nadenken over hoe ik verder wilde.’ Azzeddine draaide de knop om. Hij volgde een LSR-cursus (leider sport en recreatie) en een opleiding in sport en bewegen. Vervolgens kreeg hij een baan bij de gemeente. Nu wil hij de jeugd behoeden voor de moeilijke weg die hij aflegde. Hij richt samen met andere jongeren, en met hulp van Stichting Prachtvrouw en Streetsmart, Native Oost op. De naam hebben ze zelf bedacht. ‘We zijn hier geboren en opgegroeid, dus Native Oost was voor de hand liggend.’

De doelgroep van de stichting bestaat uit jongeren vanaf zestien jaar. Native Oost gaat ze bereiken door langs plekken te gaan waar zij veel samenkomen. ‘We wijzen ze op de mogelijkheden in Amsterdam. Ze kunnen opleidingen volgen en bij veel zaken hulp en begeleiding krijgen. Te weinig jongeren weten dat. Zelf was ik daar vroeger ook niet van op de hoogte.’

Native Oost richt zich primair op sport en spel, maar biedt de jeugd meer. ‘We helpen ook met huiswerk maken en willen stage- en werkplekken creëren, zodat jongeren niet zijn aangewezen op de straat. Komende tijd zal blijken waar nog meer behoefte aan is.’ Ander doel van Native Oost is dat jongeren contact maken in hun buurt en daar een positieve bijdrage leveren. ‘Sommige buurtbewoners lopen met een boog om de jeugd heen. Het is daarom goed dat jongeren laten zien dat dat niet nodig is. We doen boodschappen voor ouderen en helpen bij de buurtvoedselbank.’ Saïd Bensellam, Amsterdammer van het jaar in 2007, coördineert en distribueert de voedselgiften. Hij bereidt de jongeren erop voor dit in de toekomst zelfstandig te gaan doen.

Momenteel zoekt Native Oost een locatie. ‘Antikraak zou ideaal zijn, veel bedrijfspanden in de Dapperbuurt staan leeg en door de crisis blijft dat voorlopig zo. Belangrijkst is dat we snel van start kunnen. Over drie weken beginnen de scholen weer. Het zou heel fijn zijn als we dan al draaien.’

Check www.instagram.com/native_oost