Home Dwars nieuws Natuurlezingen op Nieuwe Levenskracht

Natuurlezingen op Nieuwe Levenskracht

0
De wandeling na de lezing.

Volkstuinpark Nieuwe Levenskracht is een groene oase in de Watergraafsmeer. Het tuinpark heeft landelijke en internationale erkenning ontvangen voor haar inzet voor natuurlijk tuinieren. Deze zomer werden twee lezingen op Nieuwe Levenskracht georganiseerd, één over de groenstructuur van Amsterdam en één over natuurlijk tuinieren. Er waren veel tuinders aanwezig, maar ook belangstellenden uit de buurt.

Jaap van der Veen en Jettie van der Elsken | Foto Jaap van der Veen

Ongeveer 25 mensen kwamen op 16 juni naar de lezing van stadsecoloog Geert Timmermans over dieren in Amsterdam en het belang van de groenstructuur voor hen. Eind jaren ’90 werd het beleid om tot een groenstructuur te komen vastgesteld door de gemeente. Een belangrijk onderdeel is het Ecolint, dat voor veel dieren een verbindingsweg vormt van het Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos enerzijds naar het Flevopark en de Diemerzeedijk anderzijds. Van de ongeveer 40.000 soorten dieren (variërend van vogels en zoogdieren tot reptielen en insecten) in Nederland komen er ongeveer 10.000 voor in Amsterdam. Aansprekende zoogdieren die Volkstuinpark Nieuwe Levenskracht is een groene oase in de Watergraafsmeer. Het tuinpark heeft landelijke en internationale erkenning ontvangen voor haar inzet voor natuurlijk tuinieren. Deze zomer werden twee lezingen op Nieuwe Levenskracht georganiseerd, één over de groenstructuur van Amsterdam en één over natuurlijk tuinieren. Er waren veel tuinders aanwezig, maar ook belangstellenden uit de buurt.
steeds meer voorkomen in de stad en ook in onze buurt zijn wezel, marter, egel en vos. Er broedden ijsvogels op 5 plaatsen in de Watergraafsmeer maar door het koude voorjaar van 2018 gingen er veel dood. De verwachting is dat ze zich met enkele jaren zullen herstellen.

Duizendknoop
De ringslang (kwetsbare soort in Nederland) komt voor langs de Diemerzeedijk, en wordt ook in ons tuinpark gezien. Tijdens de wandeling na de lezing bekeken we de broeihoop die in het ecolint is gemaakt en gaf Geert tips hoe je die het beste kunt opbouwen en onderhouden. De faunarichel in de duiker onder het spooremplacement kan wellicht nog wat verbeterd worden. Ook zou de gemeente met de NS meer afstemming kunnen doen over het bestrijden van de duizendknoop die ook op het spoortalud voorkomt. De stadsecoloog was erg positief over het ecologische beleid van Nieuwe Levenskracht. Hij had nog een tip om de aanwezigheid van bepaalde dieren jaarlijks te monitoren, bijvoorbeeld van vogels, vlinder en/of libellen.

Natuurlijk tuinieren
‘Natuurlijk tuinieren’ is eigenlijk een contradictio in terminis volgens IVN-gids Gert Snoei: met tuinieren ben je automatisch de natuur al aan het beperken en sturen. Je kan beter met de natuur meewerken dan er tegenin gaan. Hij gaf tijdens zijn lezing op 7 juli de volgende tips hoe je de natuur het beste kan benutten om tot meer dierenrijkdom te komen:
• (Vijver met) geleidelijk oplopende oever
• Struiken met vruchten/ bessen/noten (voedsel)
• Zo min mogelijk bestrating (beter opvangen heftige regen)
• Klimplanten en doornige struiken bij of tegen de gevel (schuilplaatsen)
• Beschutting en open verbindingen tussen de tuinen voor egels
• Soortenrijke beplanting (insectenvriendelijke soorten)
• Zo veel mogelijk inheemse planten en rommelige plekjes (larven vlinders en bijen)
• Composteren (kan op allerlei manieren)
• Takkenrillen (schuilplaats, natuurlijke cyclus)
• Nestkasten (vogels, zoog dieren, insecten)

Op de website van de AVVN is veel informatie te vinden over de planten en bomen die je hiervoor kan gebruiken. Vooral inheemse soorten die goed bestand zijn tegen een hoge grondwaterstand zijn geschikt voor het tuinpark, zoals wilg, es, berk en populier. Geschikte uitheemse soorten zijn bijvoorbeeld watercipres (er staan er diverse) en moeraseik.

Tijdens de lichtbeelden kwamen veel voorbeelden van vlinders en andere insecten aan bod die je met natuurlijk tuinieren kan bevorderen. Geel-zwart gestreepte insecten zijn lang niet altijd wespen, als ze stil kunnen staan in de lucht is het een zweefvlieg waar je niet bang voor hoeft te zijn. Daarna was er een wandeling langs het ecolint. Daar werden op verzoek de nodige bijzondere planten gedetermineerd. Het was gezien de reacties van de deelnemers een geslaagd evenement.