Home Overzicht Negentig huurwoningen op terrein Buunk Park de Meer

Negentig huurwoningen op terrein Buunk Park de Meer

0
Links de drie nieuwe torentjes, rechts de bestaande torens van Park De Meer.

Op het oude terrein van hoveniersbedrijf Buunk aan de rand van Park de Meer tegenover de Zaaiersweg zijn drie appartementengebouwen gepland. Eigenaar Cero Invest heeft Marco van Zal een bouwplan laten ontwerpen. In de drie gebouwen met vijf, zeven en negen verdiepingen komen negentig huurwoningen.

Jaap Kamerling

Bij dit soort plannen houdt de gemeente in principe de verhouding 40/40/20 aan in sociale woningen, middenhuur en vrije sector, maar de eigenaar wil zelf graag alleen middenhuur-woningen realiseren voor middengroepen als onderwijzers, politieagenten en zorgpersoneel. De bestaande twee oude gebouwtjes worden gehandhaafd en krijgen een nieuwe invulling in overleg met de buurt. De gebouwtjes zijn in 1926 gebouwd voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Betondorp waaronder een oud kantine-gebouwtje. Beide zijn ze in Amsterdamse School stijl opgetrokken.

De woongebouwen verspringen ten opzichte van elkaar en de hoogteverschillen zijn gekozen om ze zo goed mogelijk te laten aansluiten op de hoogte van de omringende bebouwing. De bouwplek is ingeklemd tussen belangrijke groenstructuren en daarom zal de inrichting van het maaiveld als een park worden uitgewerkt. De zichtlijnen tussen de drie losstaande gebouwen moeten zorgen voor een goede verbinding met de sportvelden.

Er komt een wadi voor de opvang van hemelwater en er zullen nieuwe bomen worden aangeplant. Er wordt geen speciale norm gehanteerd voor parkeren, het uitgangspunt is autodelen, waarvoor op het maaiveld enkele parkeerplaatsen zijn ingeruimd. Buurtbewoners konden de plannen onlangs komen bekijken. Sommigen waren wat geschrokken van de hoogte van de torentjes en de bouwvolumes, maar volgens de architecten wordt het plan zorgvuldig ingepast in de bestaande groene buurt en is het ecologisch verantwoord. De suggesties van de buurtbewoners worden verwerkt in het uiteindelijke plan.