De Transvaalbuurt is een kleine, compacte wijk waar 9300 mensen wonen. Zo maar een vraag uit de buurtquiz: welke voetballer opende het voetbalveldje in de Joubertstraat? Het antwoord volgt later. Met een debat was de buurtquiz het sluitstuk van de buurtbivak die de PvdA fractie van de stadsdeelcommissie Oost organiseerde in het weekend van 3 en 4 juni. Wat willen de bewoners de politici meegeven? 

Martien van Oorsouw

De kracht van de buurt is dat de bevolkingssamenstelling in evenwicht is. Niemand heeft de meerderheid. Het voordeel daarvan is dat mensen zich makkelijker met elkaar verbinden. Er zijn groepen die al lang in de buurt actief zijn, zoals ‘Wij van de wijk’ en ‘Platform Transvaal’. De buurt heeft een fundament en daar is verder op gebouwd.

De huizenprijzen zijn de laatste jaren gestegen. Volgens makelaars is de Transvaalbuurt een zeer geliefde buurt. Daar schuilt wel een gevaar in. Mensen met een kleine beurs verlaten de buurt, mensen met een grote beurs komen er wonen. De mengeling van minderheden dreigt uit het lood te raken.

Bovendien is de voorraad vastgoed verkocht die gebruikt werd om van woning te wisselen. De druk op de woningvoorraad is groter geworden. Ouderen die van vier hoog naar de begane grond willen verhuizen kunnen dat niet in hun eigen buurt. Jongeren kunnen geen woning krijgen, Veel woningen op de begane grond zijn toegewezen aan mensen met een psychiatrische achtergrond. De gentrificatie kan de buurt doen kantelen.

De sport- en spelmiddag op het Albert Wittenbergplein, naast het door Edgar Davids geopende voetbalveldje, werd druk bezocht. De kinderen konden steltlopen en bliklopen, de jongere kinderen konden jumpen en klauteren op een springkussen. Belangstellende ouders kregen desgewenst een speeddate. Speeddaten, voetbaltoernooi en heerlijke gezonde hapjes en drankjes. Zondagmiddag werd er afval geprikt in de buurt. De kinderen maakten er een wedstrijdje van.

Het laatste half jaar regent het klachten over zwerfvuil. Het systeem van ophalen is veranderd, ze weten niet meer wanneer hun straat geveegd wordt. Ze geven door waar vuil zich opstapelt en wachten af wanneer het opgehaald wordt. Ze zijn de structuur kwijt, evenals de vuilnisophalers. De kennis van mensen die het werk doen is erg belangrijk, ze hebben overzicht op welke straat wat vaker geveegd moet worden, waar de probleemcontainers staan. Bewoners hebben dat overzicht niet.

De wil om er zelf iets aan te doen is wel aanwezig: de Transvaalbuurt was één van de eerste buurten waar bewoners zich konden melden om een afvalcontainer te adopteren. De belofte daarbij was dat een dag na de melding het vuilnis rond de container verwijderd zou zijn. Dat gebeurt niet meer, waardoor de verloedering toeneemt.

Het is belangrijk dat zwerfvuil snel opgeruimd wordt. Als het blijft liggen, komt er snel meer bij. Het verpakkingsmateriaal van wat je op het Amstelstation kunt kopen vind je in de buurt terug. Een bewoner pleit voor opvoeden en kleine initiatieven nemen. Als je de rotzooi rond je huis opruimt, voel je de verloedering niet zo. Na verloop van tijd merk je dat dat stukje straat schoon blijft. Steeds meer ondernemers ruimen hun stoep op, maar ze kunnen hun klanten niet dwingen hun afval in de prullenbakken te gooien.

De broodcontainers worden steeds beter gebruikt, maar er zijn nog steeds veel bewoners die het brood met plastic zak en al in de container gooien. Broodstrooien is moeilijker aan te pakken. Als je er mensen op aanspreekt, ontaardt dat al snel in ruzie, Bovendien, steeds vaker halen mensen brood uit de container om te gaan strooien.

In een wijk als deze zou je eigenlijk een buurtbedrijf willen hebben dat de taken van de Reiniging overneemt voor hetzelfde budget. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel met die strekking aangenomen. De gemeente heeft aangegeven daaraan mee te willen doen. De Transvaalbuurt is uitermate geschikt om een pilot te starten.

Ondanks alle problemen is de Transvaalbuurt een fijne buurt om in te wonen. Er wonen 9300 mensen in de buurt. Daar zit veel talent tussen, muzikanten, cultuurmakers, beroemdheden waardoor de buurt veel energie heeft en inspiratie geeft.