Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Tegenstanders zien ‘IJburg’ als nieuw getto

Oud Nieuws | Tegenstanders zien ‘IJburg’ als nieuw getto

0

Oud Nieuws | 29 oktober 1095 – De Amsterdamse uitbreidingswijk Nieuw-Oost wordt een getto, een onleefbare slaapstad met veel leegstand en alle financiële gevolgen vandien. Dit doemscenario schetst de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) in een kritische beschouwing over de Amsterdamse plannen om in de zuidwestelijke hoek van het IJsselmeer een nieuwe woonwijk aan te leggen.

De VBIJ voorziet dat Nieuw-Oost, door de gemeente Amsterdam inmiddels omgedoopt tot IJburg, lange tijd slechts één verbinding met de buitenwereld zal hebben. Omdat Diemen en Muiden weinig voelen voor aansluitende grote wegen over hun grondgebied, zal alleen de weg naar Amsterdam als ontsluiting kunnen dienen.

Het zal bovendien een weg zijn, en niet meer dan dat. Een metroverbinding zal er niet zijn vóór 2005. Jarenlang zullen de bewoners van de wijk vooral op de auto zijn aangewezen’, aldus de voorzitter van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, M.van Ravels. ‘Daar krijg je ze dan later nooit meer uit.’

Vanwege die afzondering zal het niet leuk zijn om in Nieuw-Oost te wonen, voorspelt hij. Er zullen niet genoeg mensen zijn die zich er willen vestigen. Het gevolg zal zijn: een negatieve spiraal, die de wijk tot een toekomstig probleemgebied zal maken.

De vereniging zet ook grote vraagtekens bij de financiering van het bouwplan. Van Ravels: ‘De gemeente Amsterdam stelt zonder blikken of blozen dat het plan financieel haalbaar is. Terwijl men nog niet eens de resultaten kent van het technische experiment met een proefeiland. Dat zal moeten uitwijzen wat het zal kosten om in dit stuk IJsselmeer een grote zandplaat neer te leggen. Het is mij een raadsel hoe Amsterdam dan nu al weet dat de financiering van het bouwplan geen probleem zal zijn.’

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer is ervan overtuigd dat de gemeente Amsterdam nog tot andere gedachten is te brengen. ‘Laten we ons de Markerwaard herinneren’, zegt Van Ravels. ‘Dat plan was ook al in een vergevorderd stadium toen de rede toch nog de overhand kreeg.’

Er zijn volgens de VBIJ voldoende alternatieven voor Nieuw-Oost, alias IJburg. Van Ravels: ‘Almere heeft nog grote bouwterreinen gereed liggen. En dan zijn er de twee IJ-oevers in Amsterdam zelf, de zuidelijke en de noordelijke. Dat is een prachtige locatie voor woningbouw. En al die leegstaande kantoren in de stad: bouw ze om tot woningen.’

Het wordt bovendien tijd, vindt hij, dat de Nederlandse bevolking gaat beseffen dat de ruimte in dit land niet oneindig is: ‘We zullen wat woonruimte betreft wat moeten
inschikken – het met iets minder doen – om daarbuiten nog wat groene ruimte over te houden.’

Bron  de Volkskrant
Foto  Stadsarchief Amsterdam