Wethouder Melanie van der Horst streeft ernaar om nog voor de zomer te komen met een voorstel voor de toekomstige inrichting van de Weesperstraat, met versmalling van de straat als serieuze optie. Die toezegging deed ze donderdag 14 maart in de raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water. Daar stond de evaluatie van de in de zomer van 2023 gehouden proef met een knip in de Weesperstraat op de agenda.

Erik Hardeman | Foto Björn Martens

Als uit de discussie in de commissie één ding duidelijk werd, dan was het wel dat voor een zo rigoureuze maatregel als het aanbrengen van een knip in een belangrijke doorgaande weg na de ervaringen van vorig jaar nog maar heel weinig draagvlak bestaat. Dat komt niet alleen door de problemen die de nood- en hulpdiensten toen bij de slagbomen ondervonden, maar ook door het negatieve effect van de knip op naburige straten, vooral op de Kattenburgerstraat.

Maar terwijl de woordvoerders van onder meer VVD en FvD uit de evaluatie de conclusie trokken dat de proef met de knip, in de woorden van VVD-raadslid Wijnants, ‘een debacle’ was geworden en nauwelijks of geen bruikbare informatie had opgeleverd, steunden met name D66 en GroenLinks de wethouder in haar opvatting dat de proef juist heel leerzaam was geweest. Vooral het feit dat het autoverkeer in die zes weken in de hele stad was afgenomen en dat er zich op de A10 geen noemenswaardige problemen hadden voorgedaan, beschouwden zij als waardevolle informatie.

In haar afsluitende beschouwing stelde Van der Horst dat de proef duidelijk had gemaakt dat een harde knip niet de ideale manier is om het verkeer in een straat als de Weesperstraat te reguleren. “We nemen daarom wat mij betreft nu ook afscheid van het woord ‘knip’. In plaats daarvan willen we voortaan uitgaan van verkeersfilters, omdat dat echt een andere benadering is. Het betekent dat veel mensen er nog steeds wel door mogen, maar sommigen niet meer, in feite zoals we nu in de binnenstad ook al straten hebben afgesloten voor bepaalde vormen van verkeer. We moeten bij het praten over het al dan niet verlenen van toegang trouwens ook veel minder naar locaties gaan kijken en veel meer naar doelgroepen. Ook dat hebben we van deze proef geleerd.”

De wethouder zei dat het nu haar beurt was om met een voorstel voor een vervolggesprek te komen. Wat haar betreft komt zij nog voor de zomer met een voorstel met daarin onder meer de optie om te kiezen voor een maximumsnelheid in de Weesperstraat van 30 km/h en een versmalling naar tweemaal één rijbaan. De invoering van een systeem van intelligente toegang zal naar haar mening wat meer tijd gaan kosten, zeker omdat er heel zorgvuldig moet worden gekeken naar de doelgroepen die voor voorrang in aanmerking komen. De wethouder besloot haar betoog met de hartenkreet dat er hoognodig iets moet worden gedaan aan de leefbaarheid in de Weesperstraat. ”Niets doen is geen optie meer.”