Home Overzicht Nieuwbouwwoningen zonder gas stijgt gestaag, elektriciteit wordt knelpunt

Nieuwbouwwoningen zonder gas stijgt gestaag, elektriciteit wordt knelpunt

0

Op Strandeiland van IJburg bouwt Leander een elektriciteitsverdeelstation. Dat station levert straks stroom voor heel IJburg en ontlast daarmee andere delen van de stad. We gaan over op elektrisch koken en elektrisch rijden en de vraag naar elektriciteit zal groeien. Daarom moet het elektriciteitsnetwerk in de stad de komende tien jaar worden verdubbeld.

Nieuwbouwwijken die niet meer op het aardgasnet zijn aangesloten verbruiken drie à vier keer meer elektriciteit dan ouderwetse wijken. De beschikbaarheid van die grote hoeveelheden stroom is niet langer vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk dat de netbeheerders alle nieuwbouwwijken zoals die op IJburg vroegtijdig in beeld hebben.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. Het aandeel aardgasloos opgeleverde nieuwbouw stijgt sindsdien gestaag.

Ook de Watergraafsmeer zal gasloos worden en daarmee wil MeerEnergie in Middenmeer beginnen. In deze wijk wordt een groot onderhoudsplan uitgevoerd en daarmee zullen leidingen worden vervangen. Wanneer is nog niet bekend. Het project zal in de komende jaren ook worden uitgebreid naar andere delen van het stadsdeel. Op dit moment wordt ongeveer de helft van de nieuwbouw in Nederland aangesloten op een warmtenet en een derde op een all electric variant.

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnet. De aanhoudende economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie – en in het bijzonder de inpassing van zonneweiden in landelijke gebieden – tot steeds meer knelpunten. Alle ontwikkelingen samen hebben een enorme impact op het elektriciteitsnet.