Home Groen Vragen over nesten voor gierzwaluwen bij renovatie in Oud Oost

Vragen over nesten voor gierzwaluwen bij renovatie in Oud Oost

0

De panden op de hoek van de Andreas Bonnstraat en de Tweede Boerhaavestraat worden gerenoveerd en staan in de steigers. De dakpannen zijn verwijderd. Anke Bakker van de Partij voor de Dieren is verontrust omdat onder die dakpannen gierzwaluwen huizen en de nesten ervan zijn beschermd. Ze heeft vragen gesteld aan het college.

De panden van Eigen Haard staan op de gemeentelijke vogelkaart bekend als het onderkomen van gierzwaluwen. Door onderzoekers van de gemeente zijn er in 2014 en 2019 verschillende nestplaatsen vastgesteld. Volgens de Wet Natuurbescherming zijn deze nesten het hele jaar door beschermd en mogen ze alleen met een ontheffing worden verwijderd. Er moeten daarin voorschriften staan over het voorkomen van de negatieve effecten en ook over compenserende maatregelen.

Anke Bakker kan echter geen ontheffingen terugvinden en is er daarmee niet gerust op dat de bescherming van de nestplaatsen voldoende wordt geborgd. Ze wil weten of er in verband met de aanwezigheid van beschermde nesten van gierzwaluwen voor de werkzaamheden ontheffing is verleend. En als er eventueel is vastgesteld dat er géén gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen de panden bewonen wil ze graag dit faunaonderzoek inzien. Als dat niet het geval is dan vraagt ze het college of er alsnog compensatie van gierzwaluwnestgelegenheid plaatsvindt.