Home Overzicht Nieuwe plek voor resten verdwenen begraafplaatsen op De Nieuwe Ooster

Nieuwe plek voor resten verdwenen begraafplaatsen op De Nieuwe Ooster

0
Foto Edwin Butter.

Overal waar mensen leven, is ook de dood. Vanaf de middeleeuwen zijn in Amsterdam tientallen dodenakkers ontstaan en weer verdwenen. Tijdens bouw- en graafwerkzaamheden vinden archeologen regelmatig botresten. Op De Nieuwe Ooster is een centrale plek aangewezen waar de resten worden herbegraven. Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel onthulde er een monument, gemaakt door Mies Wubs.

Stadsarcheologen doen regelmatig onderzoek op voormalige begraafplaatsen. Soms wordt ervoor gekozen resten te laten rusten, vaker worden ze herbegraven op een andere plek. Daarom is er nu op begraafplaats de Nieuwe Ooster een centrale plek aangewezen waar de resten worden herbegraven. De plek wordt bekroond met een beeld ter ere van de gevonden resten. Het monument draagt de naam ‘Oneindigheid’ en is gemaakt door beeldend kunstenaar Mies Wubs die het beeld aan de begraafplaats schonk. Dit abstracte beeld gemaakt van geslepen diabas heeft ze gemaakt toen een goede vriend overleed.

In 1860 werd net buiten de Muiderpoort de Oosterbegraafplaats aangelegd. Dat is de plek waar nu het Oosterpark ligt. Ruim 100.000 Amsterdammers vonden hier hun laatste rustplaats. Na 34 jaar was de begraafplaats al vol en in 1894 werd de Nieuwe Oosterbegraafplaats geopend in de naastgelegen buurtgemeente Watergraafsmeer. In 1955 berichtten alle Amsterdamse kranten dat de oude Ooster werd ontruimd.

In 2017 werden bij werkzaamheden aan de rand van het Oosterpark toch nog botresten gevonden. De ontruiming in 1956 bleek niet volledig te zijn uitgevoerd. De stadsarcheologen hebben de skeletresten in kaart gebracht, deels geborgen en onderzocht. Daarna zijn ze op De Nieuwe Ooster herbegraven. Ook liggen er op De Nieuwe Ooster botresten van verschillende andere locaties. Deze botresten liggen op verschillende plekken op De  Nieuwe Ooster. Nieuwe vondsten botresten worden voortaan  bij het monument van de speciaal ingerichte herdenkingsplek geplaatst.

‘Nu de stad veel bouwt, vanwege de woningnood, ligt het voor de hand dat er meer resten worden gevonden’, legt stadsdeelbestuurder Ivar Manuel uit. ‘Daarom heeft stadsdeel Oost een plek op De Nieuwe Ooster aangewezen met daarbij het monument om deze resten een plek te geven en te kunnen eren. De resten horen tenslotte bij de geschiedenis van onze stad.’