Home Overzicht Nog geen besluit over reuzenrad bij Oosterdok

Nog geen besluit over reuzenrad bij Oosterdok

0

Bij Architectuurcentrum Amsterdam Arcam, een van de partners van Expeditie Oosterdok, kwamen veel bezorgde mails en telefoontjes binnen na de bekendmaking dat Waternet een vergunning heeft verleend voor een reuzenrad op het Oosterdok. ‘We onderschrijven de verbazing en zorgen van harte. Het was ook voor ons een verrassing’, meldt Arcam. ‘Aan dit plan hebben noch Arcam noch Expeditie Oosterdok steun verleend.’

Arcam laat weten dat Expeditie Oosterdok (een samenwerking van onder meer Arcam, Nemo, Marineterrein en Mediamatic) de mogelijkheid van een tijdelijk reuzenrad onderzoekt, maar een uitwerking van die plannen is nog niet aan de leden van Expeditie Oosterdok voorgelegd. ‘De nu afgegeven vergunning geeft geen garantie tot plaatsing. Vast staat dat het niet de bedoeling is om van het Oosterdok een kermisattractie te maken. Het lijkt erop dat de exploitant van het reuzenrad en enkele media nogal op de zaken vooruitlopen.

Waternet heeft binnen heel korte tijd een watervergunning aan de exploitant van het reuzenrad afgegeven. Over de gevolgde procedure zijn vragen gerezen. Maar deze vergunning is onvoldoende om ook toestemming te krijgen voor plaatsing van het reuzenrad. Ook de gemeente moet nog een vergunning verlenen.

Eerder stelde gemeenteraadslid Tiers Bakker over de plaatsing van een reuzenrad vragen aan het college. Volgens hem is zaak om drukte en overlast van toerisme aan te pakken in plaats van door te gaan met het verpretparkiseren van Amsterdam. Een reuzenrad draagt daar niet aan bij.