Het gaat nog zeker tien jaar duren, maar dan ligt er ook wat; een brug voor voetgangers, fietsers en scooters die het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord gaat verbinden met het Azartplein in Amsterdam-Oost. Met een lengte van 1,2 kilometer wordt het de langste brug van Amsterdam en met een hoogte van 14 meter de hoogste. Voor het scheepvaartverkeer wordt de doorvaarhoogte 12,5 meter. De kosten van de Oostbrug worden geschat op 320 miljoen euro.

Hans Straeter |Nieuwsblad Amsterdam Noord

Woensdag 22 mei geven twee enthousiaste stadsdeelbestuurders die allebei verantwoordelijk zijn voor onder andere verkeer en vervoer uitleg. Namens stadsdeel Noord Yassmine el Ksaihi en namens stadsdeel Oost Zeeger Ernsting. Toen ze elkaar enkele weken eerder spraken, ontstond het idee om wanneer het nieuws naar buiten zou komen het samen toe te lichten omdat de brug Noord en Oost met elkaar gaat verbinden.

Meer verbindingen

Zeeger Ernsting steekt van wal: ‘In algemene zin vind ik het belangrijk dat er in de stad meer verbindingen komen tussen alle stadsdelen. Natuurlijk is het zo dat het tussen Oost en Noord heel beperkt is. In Noord groeit het natuurlijk als kool, in Oost worden ook heel veel woningen gebouwd en we zien dat die verbindingen tussen Oost en Noord heel erg onder druk staan en we weten al heel lang dat wat dat betreft vaste verbindingen nodig zijn en ik ben heel gelukkig dat daarvoor nu het geld bij elkaar is gevonden.’

Dat het openbaar vervoer tussen Noord en de rest van Amsterdam kwetsbaar is, bleek wel toen begin dit jaar zowel de metro als een deel van de ponten uitvielen. Yassmine el Ksaihi legt uit dat er meer nodig is: ‘De Oostbrug wordt Oostbrug genoemd niet eens zozeer omdat hij ons met Oost verbindt, maar omdat hij aan de oostkant ligt. Maar de Westbrug die is eigenlijk net zo cruciaal voor ons en dan komt er ook nog eens een voetgangerstunnel naar het centrum. Vanuit de Noordkant bekeken, gaat het ook om spreiding. De ponten kunnen het gewoon niet allemaal aan. De metro is voor ons natuurlijk zeker een verrijking, maar daardoor zijn we er gewoon nog niet. Dus wij zien de Oostbrug echt als één van de maatregelen waar we mee gaan starten, maar de andere maatregelen moeten in de toekomst ook gerealiseerd worden.’

Ladderstructuur

Westelijk komt op termijn de Westbrug die NDSM gaat verbinden met de Haparandadam. Bijna hetzelfde traject wordt gevolgd bij de aanleg van een kabelbaan, maar dat gaat niet om een gemeentelijk, maar om privaatinitiatief. Yassmine el Ksaihi hierover: ‘Als Noord hebben we altijd gezegd; prima dat er een privaatinitiatief is, maar dat vervangt niet de Westbrug. De Westbrug is anders dan de Oostbrug omdat de wens is dat er bij de Westbrug ook in ieder geval OV overheen gaat; auto’s laat ik nog even in het midden.’

Ze maakt duidelijk dat er geduld nodig is: ‘De Westbrug staat in de planning voor 2040 en later. Dat komt natuurlijk ook omdat de Oostbrug nu prioriteit heeft. De planning daarvan is met een beetje geluk 2034 en we hopen dat dat realistisch is en dat we dat gaan halen, maar er zitten nog gewoon heel veel mitsen en maren aan. Daarna komt pas eigenlijk de Westbrug om de hoek kijken. Het is goed om het er over te hebben, maar de Oostbrug is nu wel de nummer één.’

Zeeger Ernsting vat het samen: “Het is belangrijk wat Yassmine ook zei dat het onderdeel is van een breder pakket. De sprong over het IJ bestaat inderdaad uit twee bruggen; een Oostbrug en een Westbrug, een voetgangerstunnel in het centrum en pontverbindingen. Het is een soort ladderstructuur langs de oevers. Je kunt dan op verschillende plekken naar de overkant op verschillende manieren.”

320 miljoen

Inmiddels is er 320 miljoen beschikbaar voor de Oostbrug. Omdat menig groot infrastructureel project te maken krijgt met tegenvallers roept het de vraag op of de aanleg wel binnen het budget en de tijd gaat blijven.

Zeeger Ernsting reageert: ‘De verhalen waar dat niet goed gaat die hoor je snel en de verhalen waar het wel goed gaat die hoor je niet. Zo zijn bijvoorbeeld de Piet Heintunnel, maar ook de Ringmetro allemaal binnen het budget en binnen de tijd opgeleverd. Dat weet bijna niemand, maar dat is zeker het geval. Het is natuurlijk wel een complex project deze brug; het is niet zomaar een bruggetje maken. Yassmine zei al dat het de drukste vaarweg is. Je hebt met Rijkswaterstaat en de Provincie te maken. Het is technisch natuurlijk ook gewoon best een uitdaging om dat mooi en goed te doen, maar we doen er natuurlijk alles aan om het van tevoren zo goed mogelijk in de smiezen te hebben en om alle besluiten snel, ordentelijk en goed te nemen.’

Volwaardig verbonden

Yassmine el Ksaihi: ‘In het geval van Noord denk ik dat wij niet als doel hebben om alleen bewoners van het Hamerkwartier te verbinden. Kijk, wij hebben het IJ en de rest van de stad. Ik zeg altijd ‘we zijn een volwaardig stadsdeel, maar we zijn onvolwaardig verbonden’ en we hebben gewoon niet de capaciteiten; we hebben geen trams. We hebben maar één metro die alleen naar het centrum brengt. Dus je ziet gewoon dat in ons geval alle verbindingen naar bijna welke kant van de stad ook, noodzakelijk zijn. Ik denk dat dat ook de boodschap is, ook voor ons als Noord, dat mobiliteit niet alleen een sociale component heeft, maar ook een noodzakelijke component. Dus ook werknemers die aan de andere kant van de stad moeten zijn, die vroeg moeten beginnen en die recht hebben op mobiliteit en daar is dit gewoon een stap in.’

Beide stadsdeelbestuurders hebben het vertrouwen dat de Oostbrug er nu echt gaat komen. Yassmine el Ksaihi benadrukt nog eens dat het gaat om volwaardig verbonden te zijn en dat mobiliteit noodzaak is en geen luxeproduct. Zeeger Ernsting onderstreept de brede politieke en bestuurlijke steun die er is voor het project. Van coalitie tot oppositie: vrijwel iedereen wil nu over de brug komen.