Sinds een half jaar geldt op veel wegen in Amsterdam een snelheidslimiet van 30 km/uur. Het Openbaar Ministerie gaat vanaf 1 juni met flitspalen handhaven op die maximumsnelheid. De komende periode worden op verschillende momenten flexflitsers ingezet, onder meer in de Kattenburgerstraat en de Oostenburgergracht.

De gemeente heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat bestuurders zich aan de snelheidslimiet van 30 km/uur houden. Dat gebeurt echter nog lang niet overal. De behoefte aan handhaving op 30 km/uur neemt echter toe. Tot nu toe wordt handhaven op grotere schaal nog niet gedaan. Om te onderzoeken of flitspalen hiervoor het juiste middel zijn, start het OM met een pilot. Daarmee wil het OM onderzoeken hoe flitspalen het rijgedrag op 30 km/uur-wegen beïnvloeden, en of het effectief is om structureel flitspalen in te zetten als aanvulling op andere snelheidsremmende maatregelen.

Vanaf 1 juni worden de vier vaste flitspalen op de Stadhouderskade ingesteld op een snelheidslimiet van 30 km/uur. Wie te hard rijdt, krijgt een boete. Daarnaast worden in de komende periode op verschillende momenten flexflitsers ingezet: op de Postjesweg, de Kattenburgerstraat en de Oostenburgergracht. Een flexflitser blijft circa twee maanden op dezelfde locatie staan.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst zegt blij te zijn met de inzet van de flitspalen. ‘Iedereen heeft nu een half jaar kunnen wennen aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. We hebben ongeveer 4500 borden geplaatst, op een aantal plaatsen de wegindeling aangepast en iedereen geïnformeerd met campagnes. Het is goed dat er nu ook gehandhaafd wordt.’ Zij hoopt dat de proef een succes wordt, zodat de flitspalen structureel kunnen worden ingezet. ‘Want we hebben 30 km per uur ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren, omdat die in Amsterdam onder druk staat. We verwachten hierdoor 20 tot 30 procent minder ongelukken.’