Home Overzicht Omleidingen en andere hinder

Omleidingen en andere hinder

0

Een overzicht van werkzaamheden aan de openbare weg in Oost

Tot en met juni 2023
Spaklerweg

De kabels en leidingen worden vervangen. Er komt een fietspad in twee richtingen en het asfalt wordt vervangen. Er komen voorrangspleinen voor auto’s en veilige oversteekplekken voor voetgangers en fietsers.

De rijbaan richting het Amstelstation is afgesloten voor auto’s.
De Amstelstroomlaan is alleen bereikbaar vanuit het noorden of vanaf de Amstelstroombrug.
Tot 25 december 2022 kunnen auto’s vanuit de Amstelbeststraat en Welnastraat nog wel in beide richtingen de Spaklerweg op rijden. Alleen vanaf de Amstelstroomlaan kun je niet linksaf richting het Amstelstation de Spaklerweg op rijden.

Tot november 2022
Cruquiusweg

De Cruquiusweg wordt opgehoogd, kabels en leidingen worden verlegd en de weg wordt geasfalteerd. Daarna wordt de weg definitief ingericht met klinkerbestrating en stroken met beplanting en bomen.
Tot november 2022
Buitenbocht: ontgraven en afvoeren verharding en vervuild zand, aanbrengen schoon zand, aanleg nieuwe kabels en leidingen, verwijderen oude kabels en leidingen, aanbrengen asfalt en markeringen.
November 2022 – juni 2023
Binnenbocht: ontgraven en afvoeren verharding en vervuild zand, aanbrengen schoon zand, aanleg nieuwe kabels en leidingen, verwijderen oude kabels en leidingen, aanbrengen asfalt en markeringen.

Tot eind 2022
IJ-tunnel

De IJ-tunnel is iedere eerste maandag van de maand gesloten voor onderhoud van 23.59 tot 05.00 uur. Dus op 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 13 juni, 4 juli, 8 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.
Auto’s kunnen omrijden via de Coentunnel of de Zeeburgertunnel.

Tot eind 2022
De Zuider IJdijk

  • De Zuider IJdijk ter hoogte van de huisnummers 101 en 118 en Zuiderzeeweg ter hoogte van 2 en 2b is afgesloten. De Zuider IJdijk is de enige toegangsroute naar de Diemerzeedijk en Buitenkerkerweg. Om de omgeving bereikbaar te houden, zijn er omleidingen ingesteld voor alle verkeersdeelnemers. Door de Sluisbuurt is een extra weg aangelegd. Ook de Hein de Haanbrug is (tijdelijk) opengesteld voor bestemmingsverkeer.
  • Bovengenoemde afsluitingen kunnen druk geven op het omliggende wegennetwerk. Om dit op te vangen, worden er diverse omleidingsroutes ingesteld van en naar de bestemmingen in 4 (deel)gebieden. Houd de pagina Dijkversterking in de gaten voor meer informatie over het project en welke omleidingsroute er voor u en uw bezoekers gelden.
  • Om de tijdelijke ligplaatsen van de woonboten op de Oostpunt te kunnen bereiken is er een weg aangelegd op de Oostpunt en een fietspad naar de IJburglaan. Zo kunt u gemakkelijk van de Oostpunt naar de IJburglaan fietsen of vanaf IJburg naar de Sportheldenbuurt.

Tot 2 december 2022
Piet Heintunnel

De Piet Heintunnel is gesloten voor al het verkeer. Tram 24 rijdt wel.

Tot medio 2023
Weesperzijde-zuid
Tot halverwege 2023 is er verkeershinder op het zuidelijk deel van de Weesperzijde, vanaf de Schollenbrug tot aan roeivereniging De Hoop (Burmanstraat). Autoverkeer wordt omgeleid.

Tot medio maart 2023
Weesperzijde tussen Schollenbrug en roeivereniging de Hoop

Auto’s worden omgeleid via borden en er zullen minder parkeervakken beschikbaar zijn. Voetgangers en fietsers kunnen hun tocht langs het werk vervolgen.

Bron gemeente Amsterdam