Home Dwars nieuws Onbeperkt Oost en Oostpoort

Onbeperkt Oost en Oostpoort

0

De vereniging Onbeperkt Oost test onder andere de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Oost voor mensen met een fysieke beperking. Dat zijn niet alleen de straten, maar ook de toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels in stadsdeel Oost. Onlangs namen ze de bestuurders van stadsdeel Oost mee op een verkenningstocht rond Oostpoort.

Frits Wegenwijs| Foto’s Henk Pouw | Dwars

Onbeperkt Oost geeft ongevraagde en gevraagde adviezen aan het stadsdeel en de centrale stad. Om wat voor adviezen gaat het? Het stadsdeelbestuur heeft de wens om ons in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de planvorming. Dat heeft als groot voordeel dat onze inbreng al in de ontwerpfase kan worden meegenomen. Zo zijn we een aantal keren gevraagd naar onze mening over de plannen voor de omvorming van het Cruquiuswerkgebied naar woongebied. Over een schouw in dat gebied hebben we al eens eerder geschreven in Dwars 204. Een heikel punt zijn obstakels die de doorgang op met name voetpaden voor mensen met een beperking hinderen.

Geveltuintjes
Ook hebben wij geadviseerd over de toegang tot Oostpoort voor voetgangers via het bruggetje bij het Stadsloket. Deze toegang is deels geblokkeerd om het doorfietsen over het trottoir te ontmoedigen (zie foto). Dit vormt echter een flinke hindernis voor diegenen die gebruik moeten maken van een rolstoel of scootmobiel. Het stadsdeel wil de fietsenrekken parallel aan de Linnaeuskade vervangen door nietjes die de toegang tot de brug begeleiden. Daardoor wordt de doorgang voor met name blinden en slechtzienden er niet beter op. Die oriënteren zich op basis van geleidelijnen of gidslijnen zoals gevels of heggen. Maar om bij Oostpoort te blijven. Door Oostpoort lopen allerlei witte lijnen met lange ribbels. Dit zijn geleidelijnen waarvan blinden en slechtzienden met behulp van hun taststok gebruik kunnen maken. Deze lijnen zijn verplicht bij verbindingen tussen punten van openbaar vervoer en openbare gebouwen zoals het Stadsloket. Daarnaast voor trappen of liften in de openbare ruimte en bij zebra’s met verkeerslichten. Als er gevels in de buurt zijn worden geleidelijnen daar vaak naartoe geleid. Die gevels kunnen dan met de taststok worden gebruikt om je weg te vinden. Maar de o, zo vriendelijke geveltuintjes met laaghangende struiken en terrassen vormen bij het oriënteren in de openbare ruimte helaas vaak een obstakel.

Tram 19 onmogelijk
In de week van de toegankelijkheid hebben bestuurders van stadsdeel Oost in oktober ervaren hoe toegankelijk het stadsdeel is. Dat was hun nadrukkelijke wens. Afwisselend gingen ze door Oostpoort met een blinddoek om en met taststok in de hand, ze liepen achter een rollator of ze zaten in een rolstoel. In een van de winkels was een goed toegankelijke lift aangebracht. Het probleem was echter dat het onmogelijk is om vanuit een scootmobiel de liftdeur open te trekken waardoor je afhankelijk bent van andere klanten of van het winkelpersoneel. De werkgroep is bezig om bij deze liftdeur nu een signaalknop te regelen naar de servicebalie. Met name de toegang van tram 19 op de al krappe halte aan de Linnaeusstraat was een groot probleem. Die tram is niet verlaagd en daarom kun je er niet in zonder een trap op te moeten. Dat is voor mensen met een rolstoel dus vrijwel onmogelijk. De enige plek in de tram die wel is verlaagd zit vaak vol, waardoor mensen met een beperking vaak lang bij de halte moeten wachten. Hierover hadden we als werkgroep al veel signalen ontvangen. Helaas moet er nog even worden gewacht totdat er nieuwe tramstellen kunnen worden ingezet. Na de wandeling kwamen de bestuurders tot de conclusie dat er een paar dingen moeten aangepakt zoals het fietsen door het winkelgebied. Dat is trouwens niet toegestaan. Over tram 19 willen ze in overleg gaan met het GVB. AT5 heeft over de wandeling een item gemaakt.

Check https://tinyurl.com/qrwcjyp