Home Overzicht Ook in OLVG meer coronapatiënten opgenomen

Ook in OLVG meer coronapatiënten opgenomen

0

Door de stijging van het aantal coronabesmettingen van de afgelopen weken, heeft het OLVG, net als andere ziekenhuizen in de regio, meer coronapatiënten opgenomen. Dat meldt het ziekenhuis. Om deze patiënten te kunnen opvangen, zijn de speciale corona-afdelingen uitgebreid. Daardoor worden niet-spoedeisende operaties verschoven naar een later tijdstip. 

Spoedoperaties, oncologische zorg, (on)geplande keizersneden en overige niet-uitstelbare operaties gaan wel door. Voor minder urgente behandelingen of afspraken, kan de wachttijd oplopen. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. De meeste afspraken voor de polikliniek en een deel van de afspraken voor dagbehandeling gaan wel door.

Al op 6 januari is het OLVG gestart met het vaccineren van een deel van het zorgpersoneel. Dat is een belangrijke stap om zorgverleners te beschermen en maximale zorg te kunnen geven aan COVID-patiënten. Omdat nog niet iedereen gevaccineerd kan worden, blijven de bestaande maatregelen zoals het houden van voldoende afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen van kracht. Het is nog niet bekend wanneer de overige zorgmedewerkers in het ziekenhuis in aanmerking komen voor een vaccinatie.

Binnen het OLVG wordt op verschillende manieren gewerkt aan het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg. Onder andere met het programma OLVG Digitaal en Dichtbij. Belangrijk daarbij zijn de versnelling van digitale zorg thuis, (digitale) triage, snelle diagnostiek op extra locaties en samenwerking met zorgpartners voor eventuele behandeling op een andere locatie. Dat gebeurt altijd in overleg met de patiënt.

Het OLVG werkt samen met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dagelijks wordt gekeken of er patiënten met COVID-19 overgeplaatst kunnen worden naar een ander ziekenhuis om op die manier de verantwoordelijkheid voor alle patiënten te kunnen nemen. Dit kan binnen en buiten de regio zijn.