Als je er een tijdje woont, krijg je vanzelf ideeën over je buurt. Stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting benadrukte dat invloed uitoefenen op je eigen leefomgeving belangrijk is, je voelt je meer betrokken bij je buurt. De nieuwe opzet van Oost Begroot is ook bedoeld om democratie dichter bij bewoners te brengen. Op 26 maart konden bewoners van de Transvaalbuurt en Oostpoort hun ideeën voor verbetering van de buurt indienen.

Martien van Oorsouw

In een levendige sfeer maakten buren kennis met elkaar en bogen ze zich over elkaars ideeën. Aan het eind van de avond kwamen de ideeën in een straf tempo voorbij. Belangrijk is wel dat bewoners eigenaar worden van hun ideeën. Als bewoners geen eigenaarschap nemen, benadrukte de gespreksleider, is de kans groot dat de ideeën worden afgewezen.

Tien jaar geleden is Oostpoort opgeleverd. De wijk schreeuwt om vergroening, wat gezien de drukte aan kabels onder de grond een hele uitdaging is. In het woongedeelte achter het stadsdeelloket nemen bewoners groen in eigen beheer. Een korf voor tuinafval aan de Polderweg zou welkom zijn, de dichtstbijzijnde tuinkorven staan net te ver weg om naar toe te lopen.

Het stukje groen van de Polderweg tot aan het Muiderpoortstation ziet er nogal onverzorgd uit. Is het een idee daar een houten parcours met klim- en springdingen te maken? Dat maakt het pad leuker als je erop loopt. Een aantal parkeerplekken kan verhuizen naar de hoek van de Archimedesweg over de brug, waar de bouwketen staan.

Ook ondernemers in winkelcentrum kunnen ideeën indienen

Nieuw aan deze editie van Oost Begroot is, dat ondernemers in het winkelcentrum wel ideeën kunnen indienen, maar niet mee mogen stemmen. De wildgroei aan plantenbakken is vooral bedoeld om de snelheid van het fietsverkeer in het winkelcentrum te beperken.

Over afvalbestrijding gingen verschillende ideeën rond, van tuintjes rond de vuilniscontainers tot het verplaatsen van een grofvuilplek naar de overkant van de straat. Het idee om een jaarlijkse schoonmaakdag te organiseren in de Transvaalbuurt werd niet even positief ontvangen. De ervaring leert dat een incidentele schoonmaakdag niet helpt tegen de vervuiling van de buurt. Schoonmaak is werk van lange adem, waar alle organisaties die in de buurt werkzaam zijn bij betrokken moeten zijn, inclusief scholen. De schoonmaakdag kan wel dienen als aanjager om tot een integrale aanpak van de vervuiling in de buurt te komen.

Winters in Nederland nogal saai

Voor een bewoner is de Transvaalbuurt speciaal: de Vaalrivier stroomt door het dorp waar hij geboren is. Hij vindt de winters in Nederland nogal saai, hij wil graag meer social events voor bewoners op en rond het Afrikanerplein om elkaar in de winter te ontmoeten. Kunnen er geen bankjes geplaatst worden in het gras, het liefst met een barbecueplek erbij, in de punt van het plein? Of, een ander idee voor dezelfde plek, kan de buurttuin niet uitgebreid worden met een voedselbos? Het grasveldje is nu nogal rommelig en ligt veel zwerfafval.

Tot 18 april kunnen bewoners ideeën indienen voor Oostpoort en de Transvaalbuurt. Op 25 april vindt in Boost een tweede bijeenkomst plaats waar experts van de gemeente in gesprek gaan met de indieners over de haalbaarheid van de ideeën. Van 22 april tot 31 mei werken bewoners en ambtenaren samen om de ideeën om te zetten in plannen. Die worden gepresenteerd aan de buurt, waarna een stemronde volgt.

Check de ingediende ideeën. Heb je zelf een idee? Tot 18 april kun je ze indienen.