Home Dwars nieuws Oost, vroeger, Oost nu

Oost, vroeger, Oost nu

0

Sint-Bonifatiuskerk – Kastanjehof  Een eeuw lang stond er een rooms-katholieke kerk aan het Kastanjeplein, in 1984 is ie gesloopt. Op de plek verrees een verzorgingstehuis, Kastanjehof is nu nog altijd een relatief klein woonzorgcentrum.

Arie van Tol | Foto’s vroeger Stadsarchief Amsterdam | Foto’s nu Anthony Stone en Henk Pouw

Wibauthuis  Sinds 2015 is het nieuwe Wibauthuis in gebruik, voor onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. Het oude werd in de jaren ’60 speciaal gebouwd ten behoeve van gemeentelijke ambtenaren rond Wonen en Publieke Werken. De sloop in 2007 was omstreden. De eenvoud en efficiëntie van het gebouw werden alom geprezen, anderen vonden het juist lelijk en deprimerend. De nieuwe versie maakt vooralsnog minder los.

Muiderkerk  Tegenover het Oosterpark aan de Linnaeusstraat staat de Muiderkerk. De toren bleef gespaard bij een brand in 1989, de rest van het gebouw ging verloren. De nieuwbouw heeft de kerk een totaal ander aanzien gegeven. Behalve voor diensten wordt de kerk veel gebruikt voor maatschappelijke doeleinden.

Kruising Spaklerweg – Korte Oudekerkerdijk / H.J.E. Wenckebachweg  ‘Zal dit kruispunt ooit af zijn’ is de vraag die opkomt bij het zien van beide foto’s. Langs de Amstel zijn alle bouwwerken gesloopt en is er nu zicht op de Amstel, een haventje en restaurant George Marina. Links het dichtst bij de stad gelegen stukje Amstelkwartier, een stukje waar al jaren zo af en toe een nieuw gebouw verrijst. Afslaan richting Ouderkerk – voor een tochtje langs de Amstel – en afslaan naar de nieuwbouw aan de andere kant van  het spoor – via de tunnel – mogen nu alleen fietsers en voetgangers.

Burgerziekenhuis – Manor Hotel  Tot 1991 was er aan de Linnaeusstraat het Burgerziekenhuis. Het Flevoziekenhuis in Almere is in zekere zin de voortzetting van het ziekenhuis, dat in Amsterdam met name door AMC en VU overbodig werd – personeel verhuisde mee naar de polder -. Ambtenaren en politici van stadsdeel Oost betrokken met ingang van 1994 het gebouw, niet voor lang. Ruim 10 jaar later werd verhuisd naar het huidige stadsdeelhuis in Oostpoort. In 2010 opende Hotel Manor de deuren: geen bedden voor zieken, maar bedden voor toeristen.

 

Don Bosco school – Q-Factory  De Rooms Katholieke technische Don Bosco school – in 1934 opgericht als wat toen heette ambachtsschool – werd eind 2004 gesloopt. Plannenmakers hebben getwijfeld de school te behouden, flink te renoveren en te herbestemmen als muziekonderkomen. Dat is niet gebeurd: op de plek van de school verrees een blok nieuwbouw. Muziekcentrum MuzyQ ging na vijf jaar failliet, het was een financieel en politiek debacle voor stadsdeel Oost. Door de helft van het gebouw te bestemmen als hotel is opvolger Q-Factory wel een succes.

Dierenasyl – Poesiat & Kater  Brouwerij Poesiat & Kater brouwt sinds 2017 van Vollenhoven bieren in het zeer grondig gerestaureerde voormalige dierenasyl. Meer dan honderd jaar had het dierenasyl haar plekje in het Polderweggebied, tot in 2007 verhuisd werd naar Osdorp. In de tussenliggende jaren is het gebouw een tijd lang gekraakt geweest. Onder de naam ‘Op de Valreep’ zorgden krakers voor een alternatief sociaal-cultureel centrum.