Op een stuk braakliggend terrein op Strandeiland, de nieuwe wijk op IJburg, komt tijdelijk een groeiend aantal zonnepanelen die ongeveer 2,5 megawattuur per jaar opleveren. Dat is genoeg energie voor zo’n 750 huishoudens. De aanleg van de zonneweide zal dit jaar starten.

Strandeiland wordt in fases gebouwd. Voordat er gebouwd kan worden moet het land zakken en tot rust komen en zich zetten. Om dit stuk land in de tussentijd goed te benutten gaat de coöperatie Goed een tijdelijke zonneweide te realiseren. Het stuk grond is zeker dertien jaar beschikbaar. Met zoveel mogelijk deelnemers komt er een sociaal, ecologisch en coöperatieve zonneweide waarvan de opbrengsten volledig tegemoetkomen aan inwoners van de gemeente Amsterdam.

Via coöperatie Goed kun je meedoen met de zonneweide. Het geld dat verdiend wordt met de verkochte stroom, gaat naar maatschappelijke projecten in Amsterdam die ongelijkheid en armoede bestrijden. Wanneer je lid wordt, krijg je rente uitbetaald en mag u meebeslissen over hoe de winst gebruikt wordt.

Doordat de zonnepanelen hoog en verspreid worden geïnstalleerd, is er ruimte voor tal van planten, bomen en kruiden. De hagen rondom het terrein en de zonnepanelen zorgen voor reductie van de wind op het maaiveld. Ontwikkeling van de kruiden kunnen daardoor plaatsvinden. Het onderhoud en beheer is extensief en vooral gericht op de ontwikkeling van het bodemleven en de ontwikkeling van de kruidenrijke vegetatie met vooral insecten- en vogelsoorten.