Home Overzicht Oranje Fonds helpt kinderen Antar met € 3.000

Oranje Fonds helpt kinderen Antar met € 3.000

0

Door het coronavirus zitten kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Met een bijdrage van € 3.000,- van het Oranjefonds kan stichting Antar kwetsbare kinderen steunen tijdens de Coronacrisis.

Doordat in kwetsbare gezinnen problemen spelen zoals armoede, psychische problemen en het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal is het voor veel van deze ouders niet mogelijk om hun kinderen te ondersteunen bij het thuis leren, het aanhouden van een gezond dag- en nachtritme of om te ontspannen.

Twee in plaats van een kinderkamp

Stichting Antar in de Makassarstraat, een thuis voor kinderen, organiseert inmiddels al 26 jaar kindermiddagen, weekenden en kampen voor kwetsbare kinderen. Door de Coronamaatregelen kon Antar haar reguliere activiteiten niet meer organiseren, terwijl de kinderen die juist nu zo hard nodig hebben. Daarom doet de stichting alles binnen haar mogelijkheden om kinderen en hun ouders te blijven ondersteunen in deze tijd. Vanzelfsprekend met in achtneming van de RIVM richtlijnen.

Het aantal dagen dat kinderen bij Antar kunnen komen voor onder andere huiswerkbegeleiding, sport en spel is verdubbeld.  Door de bijdrage van het Oranjefonds kunnen de meest kwetsbare kinderen, in kleine groepjes, een paar uur per dag in een rustige omgeving met de nodige hulp hun huiswerk maken en contact hebben met leeftijdsgenootjes. Dit ontlast het hele gezin. Verder kunnen kinderen altijd langs komen om hun hart te luchten en even op adem te komen.

Kinderen die uit beeld zijn verdwenen en waarover Antar zorgen heeft, worden gebeld of er wordt thuis langsgegaan om te horen en te zien hoe het met de kinderen en met hun ouders gaat. Antar signaleert waar kinderen en/of ouders serieus in de knel zitten. Antar biedt dan expliciet ondersteuning aan en/of geeft een zorgmelding af bij de hulpverleningsinstanties.

Tijdens de zomervakantie zullen er twee kampen in plaats van een worden georganiseerd. In de weken dat er geen kamp is, zijn er kindermiddagen en weekendactiviteiten nu de meeste kinderen deze zomer niet in hun land van herkomst zullen verblijven en dus ook de hele zomervakantie thuis zullen zitten.