Home Oud Nieuws Oud Nieuws | „Artis” verkoopt geen tijgers

Oud Nieuws | „Artis” verkoopt geen tijgers

0

Oud Nieuws | 13 november 1933 – Van de Haarlemsche Vereeniging voor Dierenzorg kregen wjj bericht, dat het Kon. Genootschap „Natura Artis Magistra”, te Amsterdam tegenwoordig roofdieren levert aan circussen. O. m. werd daarbij gemeld, dat een paar tijgers aan een circus zouden zijn geleverd, waarvan er een in treurigen toestand in „Artis” is teruggekomen.

Naar aanleiding van deze klacht hebben wij ons gewend tot den Directeur van „Artis”, Dr, Sunier, die ons verklaarde, dat „Artis” nooit leeuwen of tijgers aan een circus heeft verkocht. Natuurlijk moet „Artis” van tijd tot tijd zich van exemplaren van zijn zich steeds, uitbreidende dierenverzameling ontdoen, doch die dieren worden uitsluitend aan dierenhandelaars verkocht. Eveneens is het volkomen onwaar dat ooit een tijger aan een circus zou zijn verkocht en daarna in treurigen toestand in „Artis” zou zijn teruggekeerd. Wel is een aan een dierenhandelaar verkochte tijger in „Artis’’ teruggekeerd, echter in verband met een na den verkoop ontstaan of althans na den verkoop ontdekt gezichts, gebrek. Van eenig spoor van mishandeling of zelfs van slechte verzorging van dit dier was echter geen sprake.

Bron De standaard
Foto Stadsarchief Amsterdam