Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Begrafenis gemeente Watergraafsmeer

Oud Nieuws | Begrafenis gemeente Watergraafsmeer

0

Oud Nieuws | 27 december 1920 – Eenige bewoners van Watergraafsmeer zijn van plan Watergraafsmeer, dat waarschijnlijk op dien datum bij Amsterdam wordt ingelijfd, op den Oudejaarsavond plechtig te doen begraven. Een optocht, een complete begrafenis wordt dan gehouden, waarin een doodkist op draagbaar zal worden medegevoerd. De aansprekers zullen niet ontbreken.

Met muziek wordt een ommegang door de gemeente gemaakt. Op een terrein aan den Ringdijk zal de kist cm 12 uur ter aarde worden besteld. Toespraken worden gehouden; kransen zijn toegezegd. Op het graf zal een bord worden geplaatst met de woorden: ‘In dankbare herinnering aan ons geliefd Watergraafsmeer’. Voor deze akelige spotternij heelt, naar door verschillende bladen wordt medegedeeld, heeft de burgemeester van Watergraafsmeer zijn toestemming gegeven.

Bron De Tijd
Foto Stadsarchief Amsterdam

Een „Begrafenis” met een staartje.

Oud Nieuws | 1 januari – Naar wij vernemen heeft de inspecteur van politie in de Meer, de heer Biere, hedenochtend opdracht gekregen, om bij den heer Betlehem, oud-raadslid Watergraafsmeer, tevens brandmeester, den sleutel van het brandspuithuis aan de Openbare Lagere School in beslag te nemen.

Gebleken is n.l., dat de heer Betlehem, die de regie van de begrafenis-betooging te Watergraafsmeer op oudejaarsavond, van zijn functie als brandmeester gebruik heeft gemaakt, om de gemeentelijke bewaarplaats op te sluiten en daaruit een 4-tal brandweerfakkels te halen, welke dienst moesten doen om aan ‘begrafenisstoet’ meer luister bij te zetten.

Ware op oudejaarsavond of des nachts in de Meer brand uitgebroken, dan zouden deze fakkels geen dienst hebben kunnen doen, daar de olie voor de ‘begrafenis’ gebruikt was. Naar ons verzekerd werd, zijn de autoriteiten over het optreden van dezen „vrijmoedigen” brandmeester niet best te spreken.

Bron De Telegraaf