Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Boze vrouwen doen inval in asiel. Dieren niet humaan...

Oud Nieuws | Boze vrouwen doen inval in asiel. Dieren niet humaan afgemaakt

0

Oud Nieuws | 18juli 1969 – Een twintigtal dierenvriendinnen heeft gisteravond het gashok van het dierenasyl aan de Polderweg in Amsterdam-Oost met bijlen, zagen en hamers vernield. De vrouwen waren al geruime tijd verontwaardigd over de wijze waarop dieren in dit asyl werden afgemaakt.

Aan de Polderweg worden de dieren volgens de vrouwen, van wie de meeste lid zijn van dierenbeschermingsorganisaties, op niet humane wijze afgemaakt. De politie moest er aan te pas komen om de zeer verontwaardigde vrouwen tot rust te brengen. Een aantal van hen moest mee naar het politiebureau Linnaeusstraat, waar proces-verbaal tegen hen werd opgemaakt.

Een van de actieleidsters, mevrouw N. de Wind, zei vanochtend: „Het is schandalig hoe men de dieren afmaakt. Het zijn gewoon vreselijke toestanden. Voordat de dieren door het gas de dood vinden is vaak een twintigtal minuten verstreken. Er wordt gesteld dat de gaskamer van het asyl door prof. Theunissen uit Utrecht is goedgekeurd, maar volgens onze inlichtingen klopt daar niets. In ieder geval kunnen ze voorlopig niets meer doen.

Mevrouw G. J. Plat—Vincent uit Laren, die ook bij de vernieling van de gaskamer aanwezig was, opperde het plan om Amsterdamse veterinaire studenten In te schakelen bij het verlossen van dieren uit hun lijden.

„Zij kunnen dan wat extra’s verdienen, wanneer zij de dieren met morfine inspuiten. Het geld hiervoor zou door de gemeente Amsterdam en particuliere giften bijeen gebracht moeten worden”.

De heer Pennings, belast met de leiding van het Dierenasyl verklaarde vanochtend dat de dieren op verantwoorde wijze worden afgemaakt. „De dieren worden voordat ze in de gaskamer gezet worden, eerst verdoofd. Het duurt zeker niet langer dan acht minuten voordat zij sterven.” Men is momenteel doende om de schade te herstellen.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam