IJburgers zeer enthousiast zijn over de wekelijkse Reuringmarkt op IJburg. De gezelligheid, de sfeer en de kwaliteit van het aanbod op de markt worden als positief ervaren. De markt is een aantrekkelijke plek die uitnodigt voor ontmoeting. Als verbeterpunten worden de omvang en diversiteit van het aanbod op de markt en de betaalbaarheid genoemd.

De Reuringmarkt bij winkelcentrum IJburg is een ‘particuliere’ markt en wordt sinds 2017 georganiseerd door Antoinette Poortvliet. Zij heeft daar een vergunning die op 1 maart 2026 afloopt. Met een openbare inschrijving wordt bepaald wie daarna de markt mag exploiteren. Vooruitlopend daarop wil stadsdeel Oost weten wat bezoekers van de markt, maar ook de kooplui, van de markt vinden. Onderzoekbureau I&O Research zocht het uit.

De bewoners van IJburg zijn positief over de markt. Vooral de direct omwonenden zijn het meest positief. Zij geven als algemeen oordeel een 8,6 aan de markt. De omwonenden zijn vooral positief over de plek van de markt, de marktdag en de markttijden. Evenals de ondernemers vinden ook de bewoners het aantal kramen wat beperkt.

De inwoners van IJburg noemen vooral de gezelligheid, de sfeer en de kwaliteit van het aanbod op de markt als positieve punten. Juist in een ‘versteende’ omgeving als IJburg lijkt de markt voor de inwoners een aantrekkelijke plek te bieden die uitnodigt voor ontmoeting en een praatje. Als verbeterpunten noemen de bewoners vooral de omvang en diversiteit van het aanbod op de markt. Er is behoefte aan meer kramen en ze vinden de markt vrij prijzig.

Bijna alle inwoners van IJburg kennen de markt. De meesten bezoeken de markt geregeld. Van de direct omwonenden geeft bijna 60 procent aan dit iedere week te doen. Dit aandeel ligt onder de inwoners van de rest van IJburg iets lager, namelijk op 38 procent. Ook zij geven aan een bezoek aan de markt meestal te combineren met een bezoek aan het winkelcentrum.