Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Burgemeester Van Hall opent splinternieuw laboratorium

Oud Nieuws | Burgemeester Van Hall opent splinternieuw laboratorium

0

Oud Nieuws | 10 november 1959 – VANMIDDAG om vier uur heeft burgemeester Van Hall een splinternieuw laboratorium geopend, dat is verrezen naast de oude gebouwen van het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek in de Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost. Het laboratorium, dat voorzien is van een moderne en zeer veilige afwateringsinrichting voor radio.actieve afvalstoffen, heeft, met de inrichting samen, bijna twee miljoen gulden gekost.

Dit geld kwam bijeen door de steun die de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) uit Rijkssubsidie verleende, dooide subsidie van de gemeente Amsterdam en door de technische en materiële hulp van de N.V. Philips, die apparaten en technici ter beschikking stelt. Voor de bezetting van het laboratorium zal het vandaag een dubbele feestdag zijn, want de grote synchrocyclotron die in dit Instituut staat opgesteld is vandaag precies tien jaar in bedrijf.

Vele publicaties
DIT door Philips gebouwde apparaat voor kernfysisch onderzoek was, toen het werd geïnstalleerd, het grootste, dat in Europa in bedrijf was. Het is één van de meest intensief gebruikte apparaten van dit type en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het wetenschappelijk onderzoek met radio-actieve isotopen in binnen- en buitenland.

Het onderzoek met radio-actieve elementen zal, dankzij de bouw van het nieuwe laboratorium, aanzienlijk kunnen worden uitgebreid. Vooral de laatste jaren had het Instituut te kampen met grote moeilijkheden om de werkzaamheden te kunnen verrichten met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften,die steeds stringenter werden, terwijl er een toenemend ruimtegebrek was en een deel van de onderzoekers werd gedwongen in houten loodsen onder min of meer geïmproviseerde omstandigheden te werken.

Met name het plutonium-onderzoek zal nu zonder grote belemmeringen kunnen worden uitgebreid. Verder zijn in het nieuwe laboratorium speciale apparaten opgesteld voor het bepalen van zeer geringe hoeveelheden radio-activiteit, hetgeen mogelijk maakt, dat men in Amsterdam een aandeel kan gaan leveren in het onderzoek naar radio-activiteit in de neerslag, in de bodem en in de lucht, alsook in het menselijk lichaam.

In de afgelopen jaren heeft het Instituut alleen al over de met behulp van het synchro-cyclotron gedane onderzoekingen, meer dan 200 wetenschappelijke publikaties het licht doen zien. Er werden zeven nieuwe atoomsoorten ontdekt, terwijl van honderden andere atoomsoorten de eigenschappen nader werden bestudeerd en nieuwe gegevens werden verkregen over uitgezonden straling e.d.

Ook heeft het laboratorium aan allerlei instellingen op commerciële basis isotopen ter beschikking gesteld, die de stoot gaven tot een geheel nieuwe bestrijding van leukemie en kanker, de zgn. radiobismuth therapie. In de loop der jaren zijn wijzigingen aan het cyclotron aangebracht, die het uitgebreide gebied van de directe waarneming van kernbotsingen e.d. aan de mogelijkheden van het laboratorium toevoegden. Ook hierdoor kwam het onderzoek op een steeds hoger plan te staan.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Nikhef