Home Overzicht Oud Nieuws | Drie tunnels onder het IJ

Oud Nieuws | Drie tunnels onder het IJ

0

Oud Nieuws |  23 maart 1950  Eén voor auto’s, twee voor wielrijders en voetgangers De wethouder voor de volkshuisvesting c.a. in Amsterdam, mr. J. van der Velde, heeft vanmorgen enige nadere mededelingen gedaan over de plannen tot het bouwen van tunnels onder het IJ. Binnen een half jaar is – aldus de wethouder – een uitvoerig gedetailleerd rapport te verwachten over deze zo betekenisvolle plannen, waar het tunnelbureau circa vijf jaar aan heeft gewerkt.

Het ligt in de bedoeling drie tunnels aan te leggen: een voor het autoverkeer en twee voor fietsers en voetgangers. Van deze laatsten zal de een langs negen, de ander langs zeven roltrappen bereikbaar zijn. De capaciteit van de tunnels wordt voldoende om ook het drukst te verwachten verkeer zonder vertraging te verwerken.

Ongeacht mogelijke prijswijzigingen zullen de drie tunnels – waarvan de bouwtijd op ongeveer vijf jaar kan worden geschat – tezamen 100.000.000 gulden kosten. (Op dit ogenblik zijn de prijzen van waterbouwkundige werken drie maal, die van mechanische werken vijf maal die van voor de oorlog).

Voorrang heeft stellig de Velser-tunnel. Daarvan heeft de minister gezegd, dat de in 1939 begonnen bouw in 1951 zal worden voortgezet, als hij de nodige millioenen daarvoor op de begroting kan brengen. Naar de wethouder verwacht zal de Velser-tunnel in circa vijf jaar gereed zijn, doch het begin van uitvoering der IJ-tunnels zal daarop niet behoeven te wachten. De mogelijkheid, voor deze werken Marshall-gelden beschikbaar te krijgen, zal nog een onderwerp van bespreking vormen.

Bron Gooi- en Eemlander
Illustratie Stadsarchief Amsterdam