Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Giraffen in Artis.

Oud Nieuws | Giraffen in Artis.

0

Oud Nieuws | 16 juni 1903 – De kans is thans zeer groot, dat Artis weer in het bezit zal kunnen komen van een paar giraffen (mannetje en wijfje). Het is namelijk vrij zeker, dat morgen of overmorgen een paar dezer hoogst interessante dieren, die wij sedert jaren hebben moeten missen – in Soedan gevangen – Artis zullen bereiken. Deze dieren komen echter op proef of op zicht en blijven gedurende een vollen maand voor risico van den dierenhandelaar in den tuin van het Genootschap. Is deze proeftijd verstreken, en blijkt het, naar het oordeel van den directeur van het Genootschap, dat deze giraffen gezond zijn, zonder gebreken, en geheel voldoen aan de door den directeur gestelde eisenen, eerst dan zal worden overgegaan tot aankoop dezer giraffen, en wel door de Vereeniging „Artis-fonds”, welke dan de dieren aan het Genootschap „.Natura Artis Magistra” ten geschenke zal geven.

Het streven van de Vereeniging „Artis-fonds”, welke zich ten doel stelt om de verzameling levende dieren en de musea van het Genootschap „Natura Artis Magistra” to verrijken en uit te breiden, is voorzeker -voor “het genootschap van het grootste belang. Voor eenigen tijd gaf de Vereeniging „Artis-fonds” twee kameelen en een drommedaris, en nog onlangs de merkwaardige reuzenschildpadden der Seychellen, ten geschenke. Thans staat het „Artis-fonds” weer gereed om voor Artis een paar giraffen aan te koopen. Het spreekt vanzelf, dat deze kostbare geschenken ruime middelen vereisohen. Wie het „Artis-fonds” in zijn streven wil steunen – en de leden van Artis zullen dit zeker in de allereerste plaats gaarne doen – hij melde zich voor het lidmaatschap aan bij den penningmeester, den heer A. W. Van Heghen Jr., Heerengracht 464.

Bron De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad
Foto Stadsarchief Amsterdam