Home Oud Nieuws Oud Nieuws | „Hekkepoortje” in Zuiderzeepark.

Oud Nieuws | „Hekkepoortje” in Zuiderzeepark.

Geschiedenis herleeft in Oost.

0

Oud Nieuws | 26 april 1938 – Binnenkort zal de hoofdtoegang tot het Zuiderzeepark in Oost op monumentale wijze worden gevormd door het historische „hekkepoortje”, dat eenmaal van het Gooi uit den toegang vormde tot de hoofdstad.

Het bewuste poortje is eigenlijk een onderdeel van de Muiderpoort, waarvan het hoofdgebouw nog steeds intact is gebleven; het stond op het uiteinde van de stadsbrug, tegenover de tegenwoordige Muiderpoort. Als gevolg van de stadsuitbreiding moest het hekkepoortje verdwijnen, doch men heeft het zeer zorgvuldig afgebroken en de fragmenten goed geconserveerd. Nu zich een goede gelegenheid voordoet om het poortje te herbouwen, zal daartoe worden overgegaan. De buurtvereeniging „Ceram” heeft reeds het initiatief genomen, om dit feit te herdenken, met een historisch spel, waarbij het „hekkepoortje” het middelpunt zal vormen. Uitgebeeld zal worden de uittocht van de Franschen in 1813, waarna volgens de overlevering op dit poortje het eerst weer de vaderlandsche driekleur werd geheschen.

Bron De Maasbode
Foto Stadsarchief Amsterdam

Zuiderzeepark werd Flevopark
In 1931 opende Jac.P. Thijsse officieel het Zuiderzeepark. Later, in 1943  werd de naam gewijzigd in Flevopark. Het Flevopark is niet zomaar een stadspark: door zijn unieke ligging aan de rand van de stad en aan het water van het Nieuwe Diep komen er planten en dieren voor die je in een geïsoleerd liggend stadspark als het Vondelpark of Oosterpark niet snel zult tegenkomen. Het park is ook uniek omdat het tussen de bebouwing en het eigenlijke park de Joodse Begraafplaats ligt. Die mag niet worden betreden en functioneert als een rust- en schuilplaats voor veel diersoorten.