Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Het Amstelstation te Amsterdam

Oud Nieuws | Het Amstelstation te Amsterdam

0

Oud Nieuws | 8 februari 1938 – In Amsterdam Oost worden omvangrijke spoorwegwerken uitgevoerd, waarvan het bouwen van het Amstelstation een voornaam onderdeel is. De totale kosten van de werken bedragen ƒ28 millioen, waarvan de gemeente Amsterdam en het Rijk ieder ƒ9 voor hun rekening nemen en de Nederlandsche Spoorwegen de resteerende ƒ10 millioen.

Het station Weesperpoort vervalt en wordt vervangen door het nieuwe Amstelstation bij de Berlagebrug. Het station Muiderpoort wordt geheel vernieuwd. Men hoopt in October 1939 het Amstelstation in gebruik te kunnen nemen. De twee stations zijn ruim ingericht en zij worden zoo gebouwd, dat een overzichtelijk geheel wordt verkregen.

In de omgeving van het Amstelstation wordt een stadswijk met veel groen aangelegd, dat aansluit op het landgoed Frankendaal. Om de hoogliggende perrons te bereiken, kan men niet alleen gebruik maken van de trappen, doch ook van een flauwe helling. Deze is bestemd voor hen, die moeilijk trappen kunnen loopen. Boven de in- en uitgangen bevinden zich breede luifels, zoodat de treinreizigers, die per taxi aankomen of vertrekken, droog hun auto kunnen verlaten of bereiken.

Bron Rotterdamsch nieuwsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam