Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Het park aan den Tugelaweg

Oud Nieuws | Het park aan den Tugelaweg

0

Oud Nieuws | 25 mei 1925 – Daar, waar voor eenigen tijd nog de woestijn den voorbijganger het zand in de oogen joeg, aan den Tugelaweg, evenwijdig loopend aan de spoorbaan achter de Vrolikstraat, is een park verrezen. Schaduw is er nog niet, de hoornen zijn nog ietwat schrieltjes, maar wanneer we een paar jaar verder zijn, zal het uitzicht op de achtergevels van de Vrolikstraat geheel verdwenen en Amsterdam een prachtig park rijker zijn.

‘Zaterdag is het nieuwe park in deze volkrijke buurt door Wethouder J. ter Haar Jr. geopend. In het Oosterpark kwamen de genodigden bijeen. Daar waren ook de tuinarchitect J.R. Koning, de heer P. Tennissen, voorzitter van de buurtvereen. „Linaeus” en Mr. S. J. v. Lier, bestuurslid van de vereen. van Openluchtspelen Oosterpark.

De muziekvereen. „Tuinwijck” en de zang-vereen. „Transvaal” voerden eenige muziek- en zangnummers uit en toen ging het via het nieuwe park naar „Frankendael”, waar de thee werd gebruikt. Vele goede woorden werden hier gesproken.

Allereerst was het Wethouder Ter Haar, die den heer Koning lof bracht voor den aanleg van dit nieuwe stadsplantsoen. Hij herinnerde er aan, hoe op dit gebied de laatste jaren in onze hoofdstad nogal iets is geschied. De vroegere stadsbesturen hebben zich hierover niet zoo druk gemankt; na den aanleg van het Oosterpark en het Sarphatipark kwam er een stilstand, in de laatste jaren echter hebben wij gekregen het Julianapark, ’t IJ-bosch, den Zuidelijken Wandelweg, de beplantingen van de Amstellaan en het Amstelkanaa! en het vernieuwde Leidscheboschje. Uit alles blijkt, dat getracht wordt aan onze Overigens zoo mooie stad, die echter arm aan natuurschoon is, hier en daar een stukje natuurschoon toe te voegen.

De buurtvereen. Linnaeus heeft toegezegd een waakzaam oog op de beplantingen te houden. Dit stemt dankbaar, gezien het nog veelvuldig voorkomen van vernielzucht onder de jeugd. De groote kosten voor het aanleggen van speeltuinen gemaakt, blijken tenminste nog niet dien invloed te dezen opzichte gehad te hebben, als gewenscht is. Daarom riep hij de hulp in van allen, van ouders en onderwijzers, om bil de kinderen liefde voor de natuur op te wekken.

De heer Teunissen sprak namens de buurtvereen. „Linnaeus” en hij wees ook op het kostelijk bezit, dat wij hebben in het Oosterpark. In overleg met den tuinarchitect der gemeente- plantingen, zijn hier nestkastjes opgehangen, teneinde den vogels gelegenheid te geven zich te nestelen. Er zullen ook veel meer overblijvende planten in het park moeten komen. Een hinderpaal voor rustige natuurbeschouwing is het fietsen in het Oosterpark en daarom zal de buurtvereniging dezer dagen een adres aan B. en W. richten.

Bron De Standaard
Foto Stadarchief Amsterdam