Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Kippendiefstallen te Watergraafsmeer

Oud Nieuws | Kippendiefstallen te Watergraafsmeer

0

Oud Nieuws | 15 maart 1917 – Aan de kippendiefstallen te Watergraafsmeer, in den nacht van Vrijdag op Zaterdag j.l. gepleegd, blijken vijf personen te hebben deelgenomen. Wel worden door de Amsterdamsche politie Zaterdagochtend vier hunner op de Weesperzijde aangehouden, waarvan één wist te ontkomen, doch uit nadere bij de politie te Watergraafsmeer ingekomen berichten bleek, dat er nóg een kippenliefhebber in het spel was.

Deze was n.l. met een zak, waarin 20 gestolen kippen – in ’t geheel zijn – meer dan 50 stuks ontvreemd – vooruitgegaan, doch hij wist op een gegeven ogenblik den juisten weg niet meer, waarom hij in de bakkerij van den heer Hormeijer in de Steynstraat naar informeerde. Hiervan werd de politie later in kennis, gesteld.

Zondagavond toog de politie uit Watergraafsmeer met recherche uit Amsterdam op pad, aldus meldt liet Hbl., en hield den betrokken aan in het logement waar hij verblijf hield, waarna hij Maandagochtend naar „de Meer” weid overgebracht. De kippen waren inmiddels aan een Amsterdamschen poelier verkocht. Bij het eerste verhoor word door de aangehoudenen alles ontkend; do kippen waren gekocht van den grooten onbekende, dien zijl op hun nachtelijk uitstapje hij Scbollenbrug zouden ontmoet hebben. Later viel echter de een na den ander door de mand.
Van de daders zijn drie Belgen.

De Zaterdagochtend op de Weesperzijde ontvluchte kippendief is nog, steeds niet gesnapt, de naam echter, waaronder hij hier en daar verblijf houdt, is bij de politie bekend.

Bron Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage
Foto Stadsarchief Amsterdam