Home Overzicht Oud Nieuws | Nieuwe aanbouw van Artis.

Oud Nieuws | Nieuwe aanbouw van Artis.

0

Oud Nieuws | 24 december 1920 – Dank zij de goede zorgen van wijien het Bestuurslid J. H. van Eeghen, die het Genootschap een legaat vermaakte, onder bestemming hiermede een of andere vernieuwiug en verbetering inden tuin tot stand te brengen, heeft Artis thans zijn langbegeerd Eenhoevigenhuis gekregen.

Hiermede zijn de primitieve stallen en perken onder en voor het Bibliotheekgebouw en ’t Museum Fauna Nederlandica vervallen waarin het den dieren niet alleen aan de noodige bewegingsruimte met passende omgeving en achtergrond, maar bovendien gedurende de meeste maanden ook indirect aan zonlicht heeft ontbroken, terwijl ’t biologisch karakter en daarmede ook de eigenaardige schoonheid der dieren er – wel allerminst tot goed recht konden komen. In allerlei opzicht is het geheel in eigen beheer tot – stand gekomen gebouw weer een mooie doelmatige verbetering te noemen, waardig de kostbare collectie Zebra’s, Ezels en Paarden to herbergen, waarin het Genootschap zich alle oorlogsnaweeën, ten spijt, mag verheugen.

Bron De Standaard
Foto Stadsarchief Amsterdam