Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Nieuwe aanwinsten in Artis-aquarium te Amsterdam

Oud Nieuws | Nieuwe aanwinsten in Artis-aquarium te Amsterdam

0

Oud Nieuws | 3 Januari 1941 -Aan de zoetwaterzijde, rechts bij het binnenin de groote zaal van het „Artis”- zijn eenige bijzonder mooie en merknieuwe aanwinsten te bewonderen. Groote, diep-roode „kasteelgoudvisschen”, matgulden of oranje-rood overwaasde glanzende slanke goud- en zilverwinden, karmijn-flonkerende „rosettes” (een kruisingsproduct tusschen goudwinde en blankvoom).

Verder nog forsche edel-, spiegel- en alle afkomstig uit de Vischkweek „De Zwaansprong” bij Apeldoorn, vereen bijzonder en indrukwekkend cachet aan de toch al rijk bevolkte zoetwaterbassins met hun stemmige clair-obscuurwerking. Bovendien zijn er dan nog de mooi uitgegroeide Chineesche goudkarpers of Higoi’s in- uit Oost-Indië geïmporteerd), witte paling en goudaal, een merkwaardige goudbaars en last not least een kolossale, nagenoeg meterlange reuzenkarper, destijds inde Vinkeveensche plassen aan den reep gevangen en door den heer K. Zeegers aan „Artis” geschonken. De forellen-eieren inde „beek” van de kleine zaal zijn gedeeltelijk nog in ontwikkeling en voor een deel al uitgekomen. Vele larven met hun rosé dooierzakjes liggen al zijdelings op den bodem van de beek of zwemmen met wrikkende beweginkjes een eindje tegen den stroom in. Tevens zijn er nu de groote, doorschijnende salamander-eieren van den Amerikaanschen axolotl te zien, door de in het aquarium aanwezige wijfjes vastgekleefd aan de stengels der waterplanten. Wat speciaal den liefhebbers van kameraquaria zal opvallen is, af gezien van de soortenrijke collectie exotische siervisschen en -vischjes, de kostelijke plantenrijkdom in verschillende tafelaquaria van de kleine zaal, die onder de kunstmatige belichting niet alleen bijzonder mooi uitkomt, maar ook voortreffelijk gedijt. Welhaast elk afzonderlijk aquarium is een wonder van schoonheid, zoowel wat de flonkerende kleurenpracht der tropische visschen, als wat de weelde van sierlijk zich ontvouwende of droomstil oprijzende en uitstaande waterplanten betreft.

We herinneren er onze lezers nog aan, dat het aquarium ook na Nieuwjaar nog eenigen tijd verlichten tegen gereduceerden prijs toegankelijk zal zijn.

Bron Nieuwe Haarlemsche Courant
Foto Spiegelkarper in het aquarium V.K.P.

Het Aquarium van Artis is tijdelijk gesloten

Sinds 1 februari 2021 zijn de deuren van het Aquarium van Artis voor komende jaren gesloten voor bezoekers. Na 138 jaar waarin het monumentale gebouw heeft zorg gedragen voor miljoenen liters water, heeft Artis nu flinke zorgen door ditzelfde water. Het Aquarium is toe aan een grondige renovatie vanwege het zoute water dat uit de betonnen bakken lekt en het gebouw ernstig heeft aangetast.

Toen het aquarium nog te bezoeken was waren er in de onderwaterwereld van Artis leven tropische vissen als de roodbuikpiranha en de regenboogvis, maar ook zeepaardjes en bedreigde koraalsoorten en haaien. In de 1,3 miljoen liter water vond je de uiteenlopendste biotopen: van tropische riffen tot de Amsterdamse gracht.