Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Pontdienst over IJ wordt dit jaar uitgebreid

Oud Nieuws | Pontdienst over IJ wordt dit jaar uitgebreid

B. en W. stellen voor een tweedehands pont te kopen.

0

Oud Nieuws | 14 januari 1948 – Hedenmiddag zal de gemeenteraad, naar wij aannemen, besluiten een „tweedehands” pont van de Maatschappij „Nederland” over te nemen. Het zal daardoor mogelijk worden, de pontveerdienst over het IJ na de verbouw van de aan te kopen pont uit te breiden.

Voor de talloze Amsterdammers, die dagelijks de reis van Noord naar de stad of omgekeerd moeten maken, in de toekomst een grote verbetering. Natuurlijk betekent dit voorstel van de communistische wethouder B S. Polak tot aankoop van deze pont niet de oplossing van het “IJ-probleem”. Hij en trouwens het gehele gemeentebestuur staan op het standpunt, dat een IJ-tunnel pas uitkomst kan brengen.

Er is evenwel geen kijk op, dat dit project binnen vijftien jaar tot stand kan komen. Daarom streeft het gemeentebestuur er naar in de eerste plaats het pontverkeer in de spitsuren op vooroorlogs peil te brengen.

Hoe staat het er mee ?

Hoe staat het op het ogenblik met het pontverkeer? Tot nu toe zijn aan de Valkenweg en Tolhuis op de spitsuren telkens in totaal zes ponten in gebruik. Twee gemeenteponten moeten helaas wegebrek aan andere veren in Amsterdam Noord wordn gebruikt. Bovendien is altijd wel een pont in revisie. In verband met het scheepvaartverkeer op het IJ kunnen niet meer dan vier ponten tegelijk één overgang bedienen. Met de aan te kopen pont zal aldus tenminste de Tolhuispont binnen afzienbare tijd op de spitsuren op zijn maximumbezetting komen.

Als de twee ponten, die nu elders in de stad worden gebruikt, vrijkomen zal de gemeente over tien ponten voor het IJ beschikken. Daarmee zou een maximumdienst van vier ponten voor Tolhuis op vier voor Valkenweg gewaarborgd zijn. Er blijven dan twee ponten over. Ondanks de grote bezwaren die overwonnen moeten worden, werkt het gemeentebestuur met alle kracht aan de bestrijding van de verkeersmoeilijkheden in onze stad.

Bron Dagblad De Waarheid
Foto Stadsarchief Amsterdam