Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Voorlopig geen park bij Amstelstation

Oud Nieuws | Voorlopig geen park bij Amstelstation

0

Oud Nieuws | 23 december 1965 – De open vlakte voor het Amstelstation wordt voorlopig niet herschapen tot het geprojecteerde Julianapark. Er liggen plannen klaar, waarin ook, zoals wethouder De Wit het gisteren in de gemeenteraad van Amsterdam uitdrukte, de eindsituatie van vervoer en verkeer zal worden verdisconteerd. ‘Het is niet opportuun om concreet te zijn.’

Voorlopig zet men een boomsingel om deze vlakte van „verwilderd weiland en verpauperde volkstuintjes”, zoals in een sympathiek pleidooi voor het Julianapark de heer Van der Leeuw (PvdA) zei: „Het ls een tegennatuurlijke toestand, dat het Beatrixpark in volle wasdom is terwijl het Julianapark niet van de grond komt!”

De wethouder betoogde, dat de Watergraafsmeer er niet slecht bij ligt, wat groen betreft. In het oude gedeelte van West is de situatie veel slechter, vandaar dat het Rembrandtpark in West hoger op het lijstje staat. Gedeputeerde Staten keuren kredieten als die voor het Sloterpark slechts getemporiseerd goed.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto’s Stadsarchief Amsterdam

Julianapark geen park meer maar woonwijk
Julianapark in 1999

Het Julianapark was een park, maar is nu een woonwijk. Het park ontstond na de opening van het Amstelstation in 1939. Een deel van het park bleef weidelandschap met grazende koeien. In het meest zuidoostelijke gedeelte van het park waren twee vijvers aanwezig. In 1942 (tijdens de bezetting in de tweede wereldoorlog) werd de naam gewijzigd in Pauwenpark. Deze naamsverandering werd vlak na de bevrijding teruggedraaid. In de jaren zeventig was vrijwel de enige bebouwing van het park het bouwburo en voorlichtingscentrum van de Amsterdamse metro.

In de jaren na 1990 verdween het park, werd het terrein bestemd en geschikt gemaakt voor woningbouw en ontstond de nieuwe woonwijk Julianapark. Dwars door de wijk lopen de Maliebaan en de Schagerlaan. Deze straten liepen ook al door het park en hebben hun naam in de nieuwe wijk behouden. Van het oorspronkelijke Julianapark is nog een minuscuul stukje park met de twee vijvers over in het zuidoostelijke gedeelte.