Strandeiland, het nieuwste eiland van IJburg, begint gezicht te krijgen. Voorlopig nog op papier. Ballast Nedam Development realiseert er het project Strandeiland №1, het eerste woningbouwproject. №1 draait om duurzaamheid, natuur, een energieconcept en een hechte buurt. Omringd door water en natuur krijgt de locatie 215 woningen: zowel appartementen als grondgebonden woningen. Ook komt er een buurthub met deelvoorzieningen.

Duinlandschap van natte duinven naar droog duinbos

№1 bestaat straks uit vijf verschillende buurtschappen, met ieder zijn eigen landschappelijke biotoop. Deze biotopen zijn gebaseerd op de geleidelijke overgangen die voorkomen in een duinlandschap van nat (duinven) naar droog (duinbos). Een innovatieve aanpak zorgt ervoor dat het landschap zich ontwikkelt en evolueert. Alle binnentuinen krijgen een eigen kenmerkende biotoop die past op het eiland. Samen vormen ze een samenhangend landschap. De verschillende biotopen trekken een andere insecten- en vogelpopulatie aan, waardoor de biodiversiteit in №1 wordt versterkt.

Duurzaam en circulair

№1 wordt een energieleverende wijk, gebaseerd op de natuurlijke kringloop van opnemen-vasthouden-doorgeven. Daarbij is nadrukkelijk gelet op de voordelen die het oplevert voor de toekomstige bewoner, het minimaliseren van piek belasting en net-congestie. Daarnaast krijgt de wijk veel natuurlijke materialen, waarmee circa 1.340 ton CO2 wordt opgeslagen.

In de buurthub bewoners gaan elkaar ontmoeten en evenementen organiseren

Midden in №1 komt een buurthub: een plek voor parkeren, ontmoeting en deelmobiliteit. Terrassen en gevels zijn voornamelijk biobased en groen. Het zonnedak wordt gebruikt voor energieopwekking van de buurt. De hub is flexibel krijgt ook ruimte voor de publieke functies van de wijk. In de hub kunnen bewoners elkaar ontmoeten en evenementen organiseren of gebruikmaken van collectieve voorzieningen. Bovenop de hub komen parkeerplaatsen voor de bewoners.

Op het Strandeiland heeft straks 20.000 bewoners. Het wordt met 8.000 woningen een van de grootste toekomstige stadswijken. Het wordt een eiland met veel contact met het water, een stadsstrand van 750 meter, zes bruggen, een haven en een natuurbaai. De aanleg en ontwikkeling van het eiland gebeurt zo duurzaam mogelijk. Woningen worden met duurzame materialen gebouwd. Het uiteindelijke doel is dat Strandeiland zelf energie gaat leveren.

Strandeiland 8000 woningen voor 20.000 bewoners

Op Strandeiland krijgen (elektrische) fietsen en openbaar vervoer voorrang. Strandeiland is straks hét fietseiland van de stad. Met overal (elektrisch) deelvervoer en groene, bijna autovrije, straten, die uitnodigen om te spelen, wandelen, fietsen en te verblijven. Op de pleinen, aan het water, op het strand en in de parken is volop ruimte om te sporten en te ontspannen.

Het project wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en is ontworpen door Space&Matter, NL Architects en Zones Urbaines Sensibles.