Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Waardig monument voor grootse Februaristaking

Oud Nieuws | Waardig monument voor grootse Februaristaking

0

Oud Nieuws | 27 december 1952 – Enkele maanden geleden voltooide de beeldhouwer Mari Andriessen het ontwerp voor een monument ter herdenking van de Februaristaking, te plaatsen op het J. D. Meijerplein te Amsterdam. De foto van het afgietsel in gips verscheen toen in alle kranten en er ontwikkelde zich een discussie die alleszins begrijpelijk was over een beeld van een zo uitzonderlijke betekenis. Mari Andriessen staat bekend als een van de meest vooraanstaande levende beeldhouwers van ons land — de Februaristaking is de roemrijkste daad, het stralende symbool van het verzet van ons volk tegen de Nazi-onderdrukking.

Niet toevallig heeft de beeldhouwer de figuur van een arbeider, een Amsterdamse dokwerker gekozen, om aan dit symbool gestalte te geven. Want het was de Nederlandse arbeidersklasse, die, geleid door haar partij, de CPN, het sein gaf tot de massale, eensgezinde weerstand van ons volk tegen de fascistische onderdrukking.

Deze dokwerker is echter geen „toevallige” arbeider, hij is evenmin een „gemiddelde”, een naturalistisch nagebootste willekeurige werker. Deze dokwerker is een symbool, die al die eigenschappen in zich verenigt, die de geest van het verzet belichamen. Zolang slechts de foto van ’t gipsafgietsel bekend was, heeft men hier en daar de opmerking gehoord, dat Andriessens dokwerker een caricaturale vertekening was, te massaal, te kolossaal, meer schrik- dan ontzagekkend

Thans is het beeld in brons op het J. D. Meijerplein onthuld en in staat ons ervan te overtuigen, dat gips en foto het niet tot zijn recht lieten komen. De afmetingen bleken zo juist gekozen, dat nu, in de ruimte van het plein, op de hoogte van de sokkel, geen afschrikwekkende reus, maar een zinnebeeld van kracht en vastberadenheid voor ons ls komen te staan. De brede schouders, de zware armen en handen — Zij allen symboliseren kracht en sterkte, die nodig waren om met succes weerstand te kunnen bieden.

Wat ons het meest trof was de houding van het figuur, die wij nu pas werkelijk kunnen beoordelen: op de foto’s leek het of de dokwerker stond, als een muur waar niemand doorheen kon breken. Nu echter zien wij, dat hij in beweging is. Hij is niet alleen een symbool van verdediging, hij schrijdt vooruit, onweerstaanbaar, hij gaat de aanvaller tegemoet om hem tegen te houden: in het volle bewustzijn van zijn kracht en zijn verantwoordelijkheid.

Als beschermer van het dierbaarste wat ons volk bezit: zijn vrijheid en onafhankelijkheid. Het grootste moment in Amsterdams jongste geschiedenis heeft in Marl Andriessens Dokwerker een waardig monument gekregen. M.B.

Dokwerker, van de beeldhouwer Mari Andriessen. Het beeld is vervaardigd als monument en blijvende herinnering aan de Februaristaking 1941. Het is geplaatst op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.

Bron Dagblad De Waarheid
Foto Stadsarchief Amsterdam

Herdenking Februaristaking bij de Dokwerker

Ook dit jaar vindt op zaterdag 25 februari de herdenking van de Februaristaking op 16.45 uur plaats op het Jonas Daniël Meijerplein. Dit jaar spreekt FNV-voorzitter en trouw bezoeker van de herdenking Tuur Elzinga, net als de voorzitter van het comité, Jaïr Stranders. Spoken word artiest Roziena Salihu houdt een voordracht en Lucky Fonz III zingt een lied.