Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Wethouder Verweij opent unieke sporthal

Oud Nieuws | Wethouder Verweij opent unieke sporthal

0

Oud Nieuws | 18 april 1974 – Zaterdagmiddag om twee uur opent de Amsterdamse wethouder van sportzaken Harry Verheij (CPN) Nederlands eerste ronde sporthal. De hal is gebouwd op de fundamenten van een oude gasfabriek en ligt aan de Oranje Vrijstaatkade 27. De sporthal-Oost zal een belangrijke functie krijgen voor Amsterdam-Oost, met name voor de Transvaalbuurt, de Indische Buurt en de Watergraafsmeer.

Wethouder Verheij: ‘De plaats van de sporthal — met een korfbalveld en een zwembad in de directe nabijheid — is qua ligging en bereikbaarheid gunstig en houdt daardoor mogelijkheden in voor uitbreiding met andere sportaccommodaties tot een klein sportcentrum. De sport in het oostelijk deel van Amsterdam krijgt nu nieuwe kansen en de kwaliteit van het wonen gaat door deze sportaccommodatie weer vooruit.

Oude gashouder omgebouwd tot sportcentrum van allure

Het hoofd van de afdeling sportzaken, de heer R. Bal, noemde de nieuwe sporthal vanochtend op een persconferentie een ‘hal van grote allure. ‘Dat bewijst het feit, dat volgende week zondag — de 28e april — al een nationaal turnkampioenschap zal plaatshebben. Het toont aan, dat de behoefte aan een dergelijke hal groot is’, zo zei hij. Het turnkampioenschap (moderne gymnastiek) begint om kwart over elf en is gratis toegankelijk. De nieuwe sporthal heeft uitgebreide mogelijkheden voor kleine en grote zaalsporten. Op de begane grond bevinden zich drie grote ruimten voor tafeltennis, diverse kleine zaalsporten (dammen, schaken, bridge) en krachtsport. Ook kunnen vergaderingen en cursussen t.b.v. de sportbeweging georganiseerd worden. In een afzonderlijke ruimte is een zgn. ‘fitnessruimte’ gemaakt, waar vele apparaten zijn opgesteld om de sportbeoefenaar in staat te stellen ontbrekende spierkracht en uithoudingsvermogen te ontwikkelen. Maar ook de buurtbewoners kunnen hier wellicht enige pondjes laten…

Voorzieningen voor invaliden

Op de eerste verdieping is de grote sporthal gelegen. Al enkele weken wordt de hal ‘uitgeprobeerd’ door de schooljeugd uit Oost. De heer Kupers van de gemeente Inspectie voor lich. opvoeding verklaarde vanochtend, dat ook de komende tijd de sporthal van groot nut kan zijn voor de scholen.

De vloer van de sporthal is ‘verend’, hetgeen uiterst bevorderlijk is voor het genoegen dat men aan sport en spel beleeft. De sporthal zal vooral gebruikt gaan worden door de volleybalverenigingen. Hoezeer de volleybalwereld in haar nopjes is met de nieuwe sporthal bewijst het feit, dat de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo) in de sporthal zijn districtskantoor zal vestigen.

Ook in kringen van de Invaliden Sportbond is men in zijn sas met de sporthal-Oost. Er zijn namelijk allerlei voorzieningen aangebracht, die de sportbeoefening door invaliden mogelijk maken. Drempels ontbreken en er is een grote lift waardoor de invaliden met hun wagens rechtstreeks de sportzaal kunnen inrijden.

De buurtbewoners worden a.s. zaterdag van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de opening van ‘hun’ hal. Zij krijgen, zo is meegedeeld, allerlei activiteiten voorgeschoteld, zoals het spelen van oude spelletjes (priktol, steltlopen etc). ‘Een ludieke gebeurtenis wordt het’ aldus de heer Bal. Sporthal-Oost heeft een tribune-accommodatie van ca. vierhonderd zitplaatsen.

_____

Bron De Waarheid
Foto Stadsarchief Amsterdam