Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Wild-West-Show op Amsterdamsche Wielerbaan

Oud Nieuws | Wild-West-Show op Amsterdamsche Wielerbaan

0

Oud Nieuws | 13 Juli 1914 – Kleurige fantastische reclamebiljetten hadden in de afgeloopen week het publiek opgewarmd voor de vertooning op de Wielerbaan aan den Zeeburgerdijk van een Indianentroep onder commando van zekeren heer Texas-Tex, en werkelijk waren er gistermiddag heel wat menschen ondanksch de warmte, toch aanwezig om van de evolutiën, die in een Aimard-achtigen stijl waren aangekondigd, te genieten. Echter zijn ze leelijk bedrogen uitgekomen.

In de eerste plaats begon de vertooning niet op tijd (2 uur) maar pas om 4 uur, een uitstel, dat het intusschen warmgesmoorde publiek in een niet al te beste stemming had gebracht. En toen er dan eindelijk begonnen werd, bleken de prestaties der Indianen zo’n humbug, dat ons publiek, dat zich in dergelijke dingen niet gemakkelijk bij den neus laat nemen, zich duchtig verontwaardigd vertoonde.

Texas-Tex gooide eerst een paar maal met zijn lasso naar een collega die hem voorbijreed. Dat was nog het beste van den heelen middag, want toen hij daarna in vollen ren eenige doeken van den grond zou oprapen, viel hij met zijn paard en bezeerde zich aan het dijbeen. Vervolgens werden een aantal nummer van het programma overgeslagen, en dan komen we aan de bestorming door den cow-boytroep van een Indianenkamp. De heele troep bleek nu te bestaan uit drie Indianen, die met hun drieën één pijl-en-boog bezaten; het kamp werd voorgesteld door twee armzalige hutten, bevolkt door twee jeugdige Israëlitische meisjes.

Toen werd het ‘t publiek te mal; eerst werd den Indianen hun roodhuid volgescholden en daarna probeerden eenige menschen in de baan te komen. De Indianen trachtten dit te beletten, en toen daarbij een jongen een duw kreeg, klauterden zeker wel een paar honderd toeschouwers in de baan om de vertooners eens af te rossen. Texas Tex wilde er met zijn lasso in slaan, maar die werd hem spoedig afgenomen; toen trok hij zijn revolver, maar dat maakte al even weinig indruk; tenslotte viel het opperhoofd onder hoongelach van zijn paard.

Eenige politie-agenten wisten eindelijk met tactvol optreden een einde aan dit tooneel te maken en daardoor ernstige handtastelijkheden te voorkomen. Het publiek liet zich kalmeeren onder voorwaarde, dat de aangekondigde match tusschen paard en motor nog verreden zou worden. Texas-Tex klom dus pijnlijk weer op zijn paard en reed eenige ronden tegen den motorist de Roos, een schijn-vertooning waarbij het paard officieel won. Daarmee was het programma afgewerkt, en toen, begon het publiek met zijn geld terug te vragen. Maar de recette was verdwenen en van een impressario of zoo ‘t heette, geen spoor meer. Waarop het publiek mokkende aftrok.

Bron Nieuws van de Dag
Foto Stadsarchief Amsterdam
Met dank aan Rogier Schravendeel