Home Dwars nieuws Over grenzen heen kijken

Over grenzen heen kijken

0

Framer Framed opent haar deuren aan de Oranje Vrijstaatkade op 27 september. Deze kunstinstelling is nieuw in Oost en zoekt met haar activiteiten naar verbinding met de stad en haar inwoners. Tegelijkertijd wil Framer Framed ook ‘over grenzen heen’ laten kijken.

Anna ten Bruggencate | Foto Dalal el Ouarachi

Een ‘reizend podium’ voor kunst met als doel om een ander verhaal te vertellen dan de traditionele westerse kunstvisie van de tentoonstellingen in musea en kunstruimtes. Met dat idee voor ogen begon Framer Framed in 2009 met activiteiten die de (kunst) geschiedenis vanuit andere gezichtspunten laat zien. Vanaf 2014 kreeg Framer Framed een eigen tentoonstellingsruimte in de Tolhuistuin (Noord). En vanaf september 2019 dus in Oost.

De directie wordt gevormd door Josien Pieterse en Cas Bool, die samen jarenlang in de Indische Buurt woonden en nu op Zeeburgereiland. ‘Ik voel me dan ook verbonden met Oost,’ vertelt Josien. Cas legt uit waar de naam Framer Framed vandaan komt. ‘Het heeft te maken met kaders. Het kader dat je kiest, bepaalt hoe je iets ziet. Kaders sluiten in, maar ook uit. En vaak vanuit een eenzijdig perspectief. Dat proces vindt niet alleen plaats binnen de muren van musea, maar ook in de openbare ruimte of nog ruimer: je
ziet ook discussies opkomen over een verschijnsel als straatnamen.’

Verbinding
Kenmerkend voor Framer Framed is de samenwerking met allerlei organisaties. Dat zijn niet alleen kunstinstellingen, maar ook – of misschien juist – maatschappelijk-actieve groepen en scholen. Framer Framed biedt een podium aan bekende en nog onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich bezighouden met maatschappelijke thema’s.

De verschillende wijken in Amsterdam-Oost met ieder hun eigen identiteit bieden veel mogelijkheden om binnen het stadsdeel samen te werken met lokale initiatieven. Josien Pieterse geeft voorbeelden van afspraken en oriënterende gesprekken met bijvoorbeeld het Indische Buurtmuseum, Alle kleuren Oost, de Buurtsalon (Tropenmuseum), Festival Granate en Nowhere. De aanwezigheid in het stadsdeel van het Tropenmuseum, de Rijksacademie, Museum Tot Zover en andere culturele organisaties vindt Framer Framed inspirerend om samenwerkingsprojecten mee aan te gaan. Daarnaast doen ze mee met stedelijke initiatieven zoals Public Art Amsterdam. Framer Framed kan voor het uitvoeren van al haar activiteiten rekenen op een team van circa veerrtig vrijwilligers.

Kunsteducatie
Op de nieuwe locatie in Oost heeft Framer Framed veel meer vierkante meters dan in Noord en kan daardoor grotere groepen ontvangen. De kunsteducatieve poot bestaat uit verschillende lesprogramma’s met als doel leerlingen en studenten in contact te brengen met thema’s in een samenleving die zich steeds meer richt op internationale samenwerking, politiek en ideeën.

Om de inwoners van Oost meer te betrekken bij de exposities vinden tal van publieksactiviteiten plaats, zoals debatten, presentaties van de kunstenaars, filmavonden en lezingen. Josien Pieterse: ‘Ook de aankleding van het gebouw is erop gericht om bezoekers zich thuis te laten voelen bij Framer Framed. Bijvoorbeeld van de entresol maken we een publieksruimte. En we willen ook een leeshoek inrichten waar kranten liggen en je een kopje koffie kunt drinken.’

‘Door zoveel mogelijk op gunstige tijden open te zijn, is het makkelijker om binnen te lopen,’ vult Cas Bool aan. Framer Framed krijgt tien jaar de gelegenheid om haar activiteiten uit te bouwen vanaf de nieuwe locatie aan de Oranje Vrijstaatkade.

Opening
Framer Framed op 27 september, vanaf 17.00 uur.De openingsexpositie is ‘Elsewheres within Here’ van curator Jo-Lene Ong gaat over het thema ‘thuis’; door te onderzoeken wat er wordt verwelkomd en wat er wordt verworpen ten aanzien van het begrip ‘thuis’.

Check www.framerframed.nl