Hoe ziet de toekomst van Artis eruit? Als het aan de Partij van de Dieren ligt wordt Artis omgevormd van van dierentuin naar openbaar cultureel park. De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad vraagt B&W een plan van aanpak op te stellen om Artis van dierentuin naar openbaar cultureel park om te vormen. Fractievoorzitter Anke Bakker heeft een initiatievoorstel ingediend. Als de gemeenteraad dit voorstel ondersteunt, heeft de stad er in de toekomst een openbaar park bij en zullen de loketten verdwijnen. Het aantal dieren zal stap voor stap kleiner worden. Het accent voor toeristen zal verlegd worden naar de musea van Artis.

‘Natuurlijk gaat de transitie niet van de een op de andere dag’, noteert Anke Bakker in het voorstel, ‘maar zal dit gefaseerd verlopen in een tempo dat afhankelijk is van de vaart van mogelijke maatregelen. Hierbij staat het welzijn van de dieren op de eerste plaats. Er moet door Artis actief gezocht gaan worden naar geschikte opvangcentra en resorts waar de dieren naartoe kunnen verhuizen. Locaties waar ze meer ruimte hebben en beter hun natuurlijke gedrag kunnen uiten dan in Artis. Is zo’n locatie niet voorhanden dan geldt in Artis een uitsterfbeleid.’

De Partij voor de Dieren ziet nieuwe tijden voor zich: tijden waarin we nieuwsgierig blijven naar de natuur, maar zonder daarvoor dieren in gevangenschap te houden. Tijden waarin we het uitsterven van diersoorten voorkomen door respect te hebben voor de draagkracht van de Aarde en de leefgebieden van andere diersoorten. Andere dieren verdienen net als de mens de vrijheid om hun natuurlijke gedrag te uiten: om hun vermogens volledig te ontplooien. Aldus de toelichting in het voorstel van de Partij voor de Dieren.

Door de verandering van dierentuin naar openbaar park zal de gemeente een stevigere stem in Artis krijgen. De subsidieafspraken met Artis moeten worden herzien met daarin de afspraak om tot een openbaar stadspark te komen zonder tentoonstelling van levende dieren. Dat betekent voor Artis een ander het verdienmodel en het werkgeverschap van Artis vraagt om een transitie. De kaartverkoop voor de tentoonstelling van levende dieren verschuift dan naar kaartverkoop voor musea en andere vormen van natuureducatie. Het publieke park kan het decor zijn voor Artis om activiteiten te organiseren in afstemming met de gemeente.

In 2029 kwam in de enquête Staat van het Dier kwam naar voren dat er draagvlak is voor dierentuinen, maar dat mensen ook voorwaarden stellen aan hoe dierentuindieren gehouden worden. De Raad voor Dieraangelegenheden verwacht dat de verschoven positie van het dier in de maatschappij in toenemende mate invloed gaat hebben op de wijze waarop er naar dierentuinen gekeken wordt.

Of het initiatiefvoorstel van de Partij van de Dieren wordt ondersteund in de gemeenteraad is maar de vraag.