Op het Zeeburgereiland wonen al zo’n 5000 mensen. De komende jaren komt er nog eenzelfde aantal bij. Het eiland is ook de toegang tot IJburg dat zich snel ontwikkelt. Straks wonen er in dit gebied in totaal 75.000 mensen. Daarbij komt dat volgend jaar Hogeschool Inholland zich in de Sluisbuurt vestigt. De plannen voor een goede verbinding en bereikbaarheid zijn er, maar de voorbereiding en de uitvoering ervan kosten tijd. Een goede verbinding met het Zeeburgereiland is echter dringend nodig.

Als het aan reizigersvereniging Rover ligt moet de gemeente op korte termijn met acties komen die bijdragen aan een goede bereikbaarheid van het Zeeburgereiland. Zo pleit Rover voor het afsluiten van de Amsterdamsebrug voor autoverkeer om de doorstroom van buslijn 37 te bevorderen. Chris Vonk, woordvoerder van Rover bij AT5: ‘De ontwikkelingen vanuit de gemeente gaan niet snel genoeg.’

In eerdere rondes van onderzoek is vooral gekeken welke lijnen en routes geschikt zijn voor een nieuwe OV- en fietsverbinding. Nu is onderzocht welke maatregelen en wanneer op de bestaande fietsroute via de Amsterdamsebrug nodig zijn om de groei van fietsers van Zeeburgereiland en IJburg in de toekomst aan te kunnen. Daarbij is ook gekeken naar hoe het ov-netwerk van en naar Zeeburgereiland, passend bij de reizigersgroei, kan worden verbeterd.

Nieuwe fietsbrug naast Amsterdamsebrug

Op basis van onderzoeken is het voorkeursalternatief voor fietsers bepaald. Belangrijk onderdeel daarbij is een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Die zou komen te liggen aan de noordkant, direct naast de Amsterdamsebrug en op dezelfde hoogte als de bestaande brug. De hellingbanen naar de Amsterdamsebrug worden opnieuw ingedeeld met een tweerichtingen fietspad aan de noordkant en autoverkeer aan de zuidkant.

Ook is voorzien in een nieuwe fietslus vanaf de nieuwe fietsbrug naar de Zuider IJdijk. Op die manier kun je zonder af te stappen via de Zuider IJdijk naar Sluisbuurt of richting Steigereiland/IJburg fietsen. Die fietslus is een extra fietspad naar de brug. De lus is nodig zodat fietsers een andere route kunnen kiezen naar de Sluisbuurt en daardoor het kruispunt IJburglaan kunnen vermijden. Op deze manier wordt het fietsverkeer op de Zuiderzeeweg gespreid.

Na 2040 nieuwe tramverbinding

Op basis van de toename van het aantal reizigers kan bus 37 vaker rijden van bus 37 over de Amsterdamsebrug. Daarbij zijn volgens het onderzoek geen aanpassingen aan de bestaande Amsterdamsebrug nodig. In de plannen blijft de Amsterdamse brug open voor autoverkeer en maakt ook bus 37 gebruik van dezelfde rijbaan. Of daarbij rekening is gehouden met een toenemend autoverkeer, is niet duidelijk.

Na 2040 komt er een nieuwe tramverbinding over een nieuwe brug aan de zuidkant van de Amsterdamsebrug. Een toekomstige nieuwe tram gaat op Zeeburgereiland de Sluisbuurt in, of gaat langs de Zuiderzeeweg tussen de Sluisbuurt en Sportheldenbuurt rijden. Deze tramverbinding sluit in de Indische Buurt aan op een bestaande tramlijn bij het Flevoparkbad. De trambaan komt er voorlopig nog niet omdat het aantal reizigers de komende jaren nog met bussen te vervoeren is. Wel wordt er rekening gehouden met de aanleg van de tramverbinding in de toekomst.