Home Oostelijke Eilanden Proef afsluiting Weesperstraat zorgt voor veel overlast in omgeving

Proef afsluiting Weesperstraat zorgt voor veel overlast in omgeving

0

De Weesperstraat is het middelpunt van veel overlast en ongemak veroorzaakt door de proef met de afsluiting van de straat voor autoverkeer. Tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht verhinderen slagbomen zes weken lang de doorgang.

N

aast de afsluiting in Weesperstraat zijn er ook afsluitingen in de Anne Frankstraat bij de Latjesbrug, de Hoogte Kadijk en de Kattenburgergracht ter hoogte van het Kattenburgerplein. Dit om sluipverkeer door de omringende woonwijken te voorkomen. De Kattenburgerstraat is echter de centrale doorgangsstraat geworden met lange files. De bewoners van Kattenburg voelen zich de pineut en ervaren de afsluiting als het verplaatsen van de problemen.

Wat de proef straks oplevert, is nog niet te zeggen. In zes weken tijd moet duidelijk worden wat het afsluiten van de Weesperstraat heeft opgeleverd. In ieder geval een kostenpost van 2 miljoen. In september nog heeft de stadsdeelcommissie Centrum een advies aangenomen om de gemeenteraad te bewegen de Weesperstraat om te vormen naar een weg met twee keer één rijstrook.

Daarmee zou de volledige ‘knip’ van deze hoofdroute voor het laad- en losverkeer uit beeld zijn. Dan zou in het najaar van 2023, net als in de rest van de stad, een maximumsnelheid van 30 km/uur kunnen gelden. Bij een vierbaansweg is dat verkeerstechnisch gezien niet mogelijk. Een proef met deze variant was niet aan de orde, maar wordt wel meegenomen bij de evaluatie van de ‘proef met de knip’.