Home Overzicht Protest bij Raad van State om hoogbouw Sluisbuurt

Protest bij Raad van State om hoogbouw Sluisbuurt

0

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), de Stichting Monumenten Amsterdam Noord (SMAN) en zes bewonersgroepen protesteerden op woensdag 21 augustus tegen het bestemmingsplan Sluisbuurt van de gemeente Amsterdam. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gevraagd een uitspraak te doen over de voorgenomen hoogbouw op dit gedeelte van het Zeeburgereiland.

Eelco Hiemstra

De Sluisbuurt is een nu nog een uitgestrekte leegte op het Zeeburgereiland aan de Oranjesluizen. Daar waar Binnen-IJ, Buiten-IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal samenkomen komt een wijk met om en nabij 5.500 woningen. Het straatbeeld bestaat uit gebouwen tot maximaal 20 tot 30 meter hoog, zoals te doen gebruikelijk in Amsterdam. Bovenop die gebouwen komen in de Sluisbuurt, altijd wat terug gelegen vanaf de straat, 17 torens van tussen de 40 en maximaal 125 meter hoog. Behalve aan woningen zullen deze torens ook onderdak bieden aan publieke functies, zoals horeca en openbaar toegankelijke dakterrassen en tuinen.

In strijd met eigen regels van gemeente
Volgens de VVAB en de SMAN zijn de plannen voor de Sluisbuurt in strijd met de eigen regels van de gemeente. Volgens deze organisaties verbiedt de stad in zowel haar hoogbouw- als structuurvisie de bouw van wolkenkrabbers. Ook de bij de zitting aanwezige bewonersgroepen vinden de bouw van de torens een inbreuk op de Amsterdamse traditie.

Jan van Oosten van advocatenkantoor Stibbe die namens de gemeente het woord voerde, stelde echter dat er slechts minimaal en bij wijze van uitzondering wordt afgeweken van de laagbouw in de stad. Volgens Van Oosten is dat nodig om in de wijk meer ruimte op de grond te creëren voor openbare voorzieningen en extra groen.

Daarnaast zouden de toppen van de nieuwe torens binnen de grachtengordel slechts sporadisch te zien zijn omdat de Sluisbuurt buiten de binnenstad ligt. Bovendien heeft Amsterdam de bouwplannen al eerder bijgesteld vanwege kritiek van onder meer Unesco. Zo is ten opzichte van het oorspronkelijke plan het aantal torens verminderd en de maximale hoogte teruggebracht van 145 naar 125 meter.

Architect Sjoerd Soeters telefonisch aanwezig
De VVAB had voorafgaand aan de zitting twee nieuwe stukken ingediend: een brief van architect Sjoerd Soeters en een onderzoek naar de zichtbaarheid van de torens vanuit de grachtengordel door technisch bureau Van der Weijden.

Soeters, telefonisch aanwezig bij de zitting, maakte al eerder een alternatief plan voor de Sluisbuurt. Uit dit plan, dat door de VVAB als onafhankelijke contra-expertise was ingediend, blijkt dat de aantallen woningen en de dichtheid van bebouwing ook zijn te realiseren zonder gebruik van hoogbouw. De Raad van State gaat kijken naar dit plan en zal zich buigen over de vraag of de gemeente een goede afweging heeft gemaakt tussen de eigen plannen en die van Soeters.

De Sluisbuurt volgens Soeters.

In zijn brief wijst Soeters op de sterk gestegen bouwprijzen en dat gebouwen boven de 50 meter duurder worden naarmate ze hoger zijn omdat er extra investeringen gedaan moeten worden voor extra liften en veiligheidsvoorzieningen. De hoge torens vormen dus de duurste categorie van woningbouw en zijn volgens hem alleen geschikt voor de vrije sector. Het ligt daarom volgens Soeters voor de hand dat ‘duur’ in de hoge gebouwen terecht zal komen en dat ‘goedkoop’ en ‘minder duur’ eronder en in de schaduw. Het model voor de Sluisbuurt zou de eerste wijk zijn waar sociaal- economische segregatie in gebouwde vorm wordt neergezet.

Onderzoek naar de zichtbaarheid
Het andere nieuwe stuk dat de VVAB inbracht, het onderzoek van technisch bureau Van de Weijden, stelt dat er ernstig rekening mee gehouden moet worden dat de aanblik van de torens vanuit de grachtengordel dramatischer zal zijn dan de gemeente doet voorkomen in haar Hoogte Effect Rapportage (HER). Het onderzoek van Van der Weijden concludeert dat deze HER onbetrouwbaar en te weinig transparant en verifieerbaar is.

Volgens het onderzoek in opdracht van de VVAB torenen de hoogste torens van de Sluisbuurt vooral op de Herengracht en de Keizersgracht ver boven de grachtenpanden uit en loopt Amsterdam daarmee het risico dat de zeventiende-eeuwse grachtengordel de Unesco-status van Werelderfgoed verliest.

Uitspraak
Binnen zes tot twaalf weken is de uitspraak te verwachten. Als de Raad van State vindt dat de gemeente het afwijken van het eigen beleid ten aanzien van hoogbouw voldoende gemotiveerd heeft kan de bouw snel beginnen. Binnen tien tot vijftien jaar zal de bouw van de Sluisbuurt dan zijn voltooid. Bij iedere andere uitspraak treden onherroepelijk vertragingen op.