Home Overzicht Restart a Heartday: Leren reanimeren

Restart a Heartday: Leren reanimeren

0
Het OLVG organiseerde op de open dag een 'reanimatie-race'

Woensdag 16 oktober is het Restart a Heart day. Dan wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor slachtoffers van een circulatiestilstand, oftewel een hartaanval of -infarct. Het OLVG organiseerde daarom vandaag een open dag in het Oosterpark.

Lewis Daniels

Nog altijd weten veel mensen niet wat te doen als iemand in hun omgeving wordt getroffen door een circulatiestilstand. Vaak ontstaat daardoor paniek, terwijl het juist dan zaak is kalm te blijven en adequaat te handelen. De juiste inschattingen maken en beslissingen nemen en vooral de snelheid waarmee dit gebeurt, maken het verschil tussen leven en dood.

Medewerkers van het OLVG laten in een demonstratietent zien hoe juist te handelen. Als eerste moet het slachtoffer worden aangeschud en aangesproken. Bij geen reactie moet de ademhaling tien seconden worden gecheckt. Als die niet in orde is moet na het bellen van 112 meteen worden begonnen met een hartmassage, het met twee handen op en neer duwen op het hart (reanimeren). Dit op de juiste manier doen is in het voordeel van het slachtoffer, maar bovenal geldt dat iets doen altijd beter is dan niets. Meest gunstig is de aanwezigheid van een AED apparaat (defibrillator), deze is zeer eenvoudig te bedienen.

Als bij 112 melding is gemaakt van een circulatiestilstand, komt de politie vrijwel altijd als eerste hulpverlener. Zij zijn het meest aanwezig op straat, waardoor de lijn naar hen het kortst is. Zodra zij zijn gearriveerd nemen zij het reanimeren over in afwachting van de ambulance en brandweer. Laatstgenoemde wordt ingeschakeld om de hulp van de politie over te nemen, die heeft dan de ruimte zich te ontfermen over de mensen die de eerste hulp verleenden en de familie van het slachtoffer in te lichten. De politie blijft ook aanwezig om brandweerlieden en ambulancebroeders te beschermen tegen agressie van omstanders.

Medewerkers van het OLVG laten in een demonstratietent zien hoe juist te handelen.
Medewerkers van het OLVG laten in een demonstratietent zien hoe juist te handelen.

Zodra alle hulpverleners aanwezig zijn, onderzoekt de coördinator of een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Dit is bijna altijd het geval. Indien nodig gaat het defibrilleren in de ambulance en het ziekenhuis door tot het hart weer ritme heeft. In het reanimatiecentrum wordt onder andere door bloedafname nagegaan wat de oorzaak van de circulatiestilstand is geweest. Dat kan bijvoorbeeld door zuurstofgebrek, onderkoeling of te veel of juist te weinig zout in het bloed. Als de oorzaak bekend is, wordt gekeken naar een oplossing voor de korte of lange termijn. Een dichtgeslibde ader zal in eerste instantie worden opgerekt met een soort ballon, later wordt een stent geplaatst of krijgt de patiënt een pacemaker.

Vanuit het reanimatiecentrum gaat het slachtoffer naar de Intensive Care. De persoon wordt gekoppeld aan apparaten om zijn toestand in de gaten te houden en ligt op een gekoeld matras om de lichaamstemperatuur zo laag mogelijk te houden. Het lichaam verbruikt hierdoor minder energie en dat bevordert het neurologisch herstel. Vervolgens zal de patiënt worden gewekt. Bij een gunstig verloop van het herstel volgt een opname op een gewone ziekenhuisafdeling en terugkeer naar huis.

Reanimeren voor leken

  • Aanspreken en aanschudden
  • Check tien seconden ademhaling
  • Bel 112
  • Geef hartmassage of gebruik defibrillator
  • Wacht op de politie

Check www.hartstichting.nl | www.rodekruis.nl