Het gebouw de Volharding in Artis is gerestaureerd. Het voormalige rijstpakhuis is een Rijksmonument en dateert uit 1866. Het is verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Met kleur- en bouwhistorisch onderzoek is het aangezicht van het gebouw teruggebracht naar het ontwerp uit 1922 van architect Ouëndag.  De Volharding is het eerste rijksmonument met zonnepanelen in dezelfde kleurstelling als het zinken dak.

Redactie | Foto’s Artis

Op de begane grond van de Volharding bevindt zich het Nachtdierenhuis en de Gierenvolière. Eerder lagen aan de westzijde van dit gebouw ongeveer twintig volières voor roofvogels en de oostzijde meerdere perken voor runderen. Het aantal roofvogelvolières werd in de jaren negentig teruggebracht tot zeven en uiteindelijk in 2003 vervangen door één grote volière waar inmiddels is alleen nog een groep vale gieren te zien. Sinds 1986 zijn in het gebouw ook kantoren van Artis gevestigd.

Het historische gebouw is ‘bekroond’ met een armillarium: een hemelbol voorzien van metalen ringen die de belangrijkste cirkels van de hemel voorstellen. Het staat symbool voor kennis en wetenschap en is een reconstructie van de bol die het pand vanaf 1886 sierde. In de ring van het armillarium is een citaat aangebracht van Eli Heimans, een belangrijke natuureducator uit de negentiende eeuw: ‘Wie werkte met liefde blijft leven. Wie gaf van zijn gaaf, heeft voor altijd gegeven.’

De Volharding is een van de 26 rijksmonumenten die Artis rijk is. Oorspronkelijk was de Volharding een rijstpakhuis, aangekocht in 1866 om er runderen in te huisvesten. In 1888 is het verbouwd tot Etnografisch Museum en later werd het omgedoopt tot Zoölogisch Laboratorium voor de Universiteit van Amsterdam (1922). De hoge gierenvolière aan de westzijde van de Volharding is in 2003 geopend.

De Volharding is verduurzaamd door het aanbrengen van onder meer isolatie, geïsoleerd monumentenglas en zonnepanelen. De verduurzaming past binnen de ambitie van Artis om in 2030 een park zonder ecologische voetafdruk te zijn. Bij alle gebouwen en verblijven die worden gerenoveerd, werkt Artis aan de duurzaamheidsdoelen.

Eerder dit jaar opende Artis het gerestaureerde en vernieuwde Groote Museum (uit 1855). Het Aquarium (uit 1882) is het volgende rijksmonument dat grootschalig gerestaureerd moet worden om het te behouden voor de toekomst.