Home Duurzaam Scherm van luchtbellen haalt plastic uit grachten

Scherm van luchtbellen haalt plastic uit grachten

0

Vandaag is de eerste Bubble Barrier gelanceerd. Dat is een luchtbellenscherm dat plastic uit het water van de grachten haalt. Zo wordt voorkomen dat grachtenplastic naar de Noordzee stroomt. Amsterdam heeft hiermee een wereldwijde primeur in de strijd tegen plasticvervuiling.

De Bubble Barrier is een muur van luchtbellen gemaakt door een buis met kleine gaatjes op de bodem waar lucht doorheen wordt geperst. De luchtbellen brengen in de gracht zwevend en drijvend plastic naar het wateroppervlak. De natuurlijke stroming van het water en de diagonale plaatsing van het bellenscherm leiden plastic naar de opvangbak aan de waterkant. De Bubble Barrier werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week, hindert scheepvaart en vissen niet en kan over de gehele breedte van rivieren of kanalen worden ingezet.

Plastic deeltjes worden overal in de natuur teruggevonden, waaronder in vissen en drinkwater. Dat is schadelijk voor dieren en het milieu en mogelijk ook voor mensen. Drijfvuilboten van Waternet scheppen dagelijks tijdens werktijden 3.500 kg afval uit het Amsterdamse water, waaronder veel plastic. Jaarlijks halen zij op deze manier zo’n 42.000 kg plastic uit de binnenwateren. Dat plastic drijft op of direct onder het wateroppervlak. Ook in de waterkolom is nog een hoop plastic afval: waaronder veel zwevend plastic.

De Bubble Barrier.

Met de Bubble Barrier als nieuw middel zoekt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht naar een oplossing voor het zwevende plastic en kleiner plastic afval (vanaf 1 mm) dat ondanks het drijfvuilvissen achterblijft in het grachtenwater. ‘Plastic in ons water vormt een steeds groter probleem’, aldus Sander Mager, bestuurder bij het waterschap. ‘Ook voor het werk van het waterschap. Het heeft ingrijpende effecten op de kwaliteit van ons water en daarmee op alles wat in of bij het water leeft. Juist daarom is het belangrijk dat het waterschap intensief samenwerkt met anderen om een vuist te maken tegen dit maatschappelijk zeer urgente probleem. De innovatieve Bubble Barrier in Amsterdam is hier een mooi en belangrijk voorbeeld van.’

De Bubble Barrier is de afgelopen jaren uitvoerig getest en heeft in diverse eerdere pilots aangetoond dat plastic vanaf 1 mm uit stromende rivieren en kanalen kan worden opgevangen. In de voorgaande pilots werd ook aangetoond dat de Bubble Barrier 86 procent van drijvend testmateriaal in binnenwater onderschept. Wat het effect is op de kleinere microplastics van 0,02 mm tot 0,5 mm wordt op dit moment onderzocht in een onderzoek met gezuiverd afvalwater.