Home Dwars nieuws Sekswerk als buurtwerk?

Sekswerk als buurtwerk?

0
De plek in het Eenhoorngebied, waar het erotisch centrum zou komen te staan, tegenover de nieuwbouw van Ymere.

Een sekswerker is iemand die tegen betaling seksuele handelingen verricht. Al een tijd is er in de maatschappij een ontwikkeling die stigmatisering van deze werkenden wil tegen gaan. De gemeente Amsterdam loopt hierbij in de voorhoede en wil een hoogwaardig erotisch centrum in de stad realiseren.

Jan Molenaar | Foto Eddy Ellert

Frank Peters woont in het Eenhoorngebied en las toevallig in een buurtkrant dat dit centrum mogelijk in zijn buurt komt. Hij is, samen met leden van de bewonerscommissie van ‘De Eenhoorn’, het net opgeleverde woonblok van Ymere, de initiatiefnemer van de petitie als verzet tegen de komst van een erotisch centrum in de woonwijk. Frank laat me het gebied zien waar het centrum zou moeten komen in het Eenhoorngebied en we praten over deze plannen en het verzet uit de buurt.

Acht locaties

De gemeente wil de overlast op de wallen tegengaan en het aantal ramen flink verminderen. Verder is het voor de gemeente belangrijk de positie van sekswerkers te versterken. Er vond een marktverkenning plaats. Het is de bedoeling dat niet de gemeente, maar een marktpartij het centrum gaat exploiteren.

Er zijn acht mogelijke locaties geselecteerd, waaronder het Eenhoorngebied. De goede bereikbaarheid van het Eenhoorngebied, met de nabijheid van het Amstelstation en metrostations, werkt in dit geval in het nadeel van de tegenstanders. De Zuidas is een andere mogelijke locatie, verder zijn Zuidoost en Haven-Stad (Noord-West) in beeld. Dit laatste gebied is nog in ontwikkeling en kent nog geen bewoners.

Een petitie is inmiddels door ruim 800 mensen getekend

De burgemeester lijkt erg optimistisch en idealistisch wat betreft het te bouwen erotisch centrum. In de plannen wordt gesproken over een hoogwaardig centrum waar seksualiteit, erotiek, inclusiviteit en diversiteit worden gevierd. Er zou dan een gecontroleerde omgeving zijn zonder criminaliteit en overlast. In de commissievergadering Algemene Zaken van 13 januari trekt de burgemeester een vergelijking met de film Moulin Rouge.

Ontbrekende communicatie

De ideeën zijn met het commerciële circuit besproken; buurtbewoners of maatschappelijke partijen zijn nog niet aan de beurt geweest. Ook communicatie naar bewoners en organisaties ontbreekt. Nadat Frank lucht kreeg van het idee sprak hij in bij de bestuurscommissie in Oost. Ook zij waren niet op de hoogte, de bestuurders van Oost waren dit wel. Hij informeerde verschillende partijen zoals de bewonerscommissie van het nieuwe complex van Ymere, De Vergulden Eenhoorn en Ymere. Een petitie namens de buurt is inmiddels door ruim 800 mensen getekend.

Bewoners is een autoluwe, rustige buurt met veel sociale cohesie in het vooruitzicht gesteld. Ze worden nu dus overvallen met dit plan. Verder heeft Frank als bezwaren aangevoerd dat het een kinderrijke wijk betreft, dat er scholen in de buurt zijn en dat er ook kwetsbare groepen wonen zoals cliënten van Philadelphia. Er is sprake van een autoluwe wijk, dus er moet een oplossing bedacht worden voor bezoekers die het gebied met de auto willen bezoeken.

In de maatschappij

Voor de zomer beslist het college welke twee à drie gebieden aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Na vaststelling van de eerste keus, volgt participatie van betrokkenen in het gebied.

Het pleit voor de gemeente dat er actief gestreefd wordt naar een plek voor sekswerkers letterlijk en figuurlijk in de maatschappij. Het centrum zou onderdeel moeten worden van de stad, zowel ruimtelijk als gevoelsmatig. Wat dat betreft is een plek in een woonwijk dan wel logisch, maar vormt dat meteen ook weer een knelpunt.

Het lijkt mij dat een dergelijk centrum beter kan komen in een wijk die nog gebouwd moet worden zoals Haven Stad, zodat iedere mogelijke nieuwe bewoner weet van de nabijheid van een dergelijk centrum en de wijk hier verder op ingericht kan worden. Of een erotisch centrum op de huidige plek in de binnenstad, of de bestaande situatie op de wallen verbeteren zoals Frank ook oppert. In ieder geval zou de overheid zich met een ‘overval’ op het Eenhoorngebied niet van een beste kant laten zien. #

Check nee-ec-eenhoorngebied