Het gaat nu echt gebeuren. Tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht sluiten slagbomen de Weesperstraat zes weken af voor doorgaand autoverkeer. Van 12 juni tot en met 23 juli tussen zes uur in de ochtend tot 23.00 uur kun je er met de auto niet door. ’s Nachts staan de slagbomen open. Na die zes weken kijkt de gemeente wat de effecten zijn op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied.

Naast de slagbomen tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht zijn er ook afsluitingen op de Anne Frankstraat bij de Latjesbrug, de Hoogte Kadijk en de Kattenburgergracht ter hoogte van het Kattenburgerplein. Dit om sluipverkeer door de omringende woonwijken te voorkomen. De straat blijft uiteraard wel altijd bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

De proef is meerdere keren uitgesteld. Eerst vanwege de coronapandemie, toen er lange tijd veel minder verkeer was, en daarna toen de Piet Heintunnel was afgesloten. Nu het verkeer weer op het oude niveau is, kan de proef starten. Op basis van kentekenonderzoek en berekeningen met verkeersmodellen verwacht de gemeente dat ruim 40 procent van de auto’s die nu op de Weesperstraat rijden via een andere route even snel of sneller op bestemming is. Bij nog 40 procent wordt de reistijd maximaal vijf minuten langer. Tijdens de proef wordt duidelijk wordt wat de daadwerkelijke effecten zijn.

In september heeft de stadsdeelcommissie Centrum een advies aangenomen om de gemeenteraad te bewegen de Weesperstraat om te vormen naar een weg met twee keer één rijstrook. Hiermee raakt de volledige ‘knip’ van deze hoofdroute voor het Amsterdamse laad- en losverkeer verder uit beeld. Als dat gebeurt kan in de straat in het najaar van 2023 net als in de rest van de stad een maximumsnelheid van 30 km/uur worden ingevoerd. Bij een vierbaansweg is dat verkeerstechnisch gezien niet mogelijk.

Eerder was versmalling van de straat onbespreekbaar. Er zou een knip moeten komen om autoverkeer te mijden. Wethouder Van der Horst heeft beloofd dat de gemeenteraad straks aan de hand van de uitkomsten van het verkeersonderzoek, mag bepalen of de proef wel of niet doorgaat. Het onderzoek zou 2 miljoen euro moeten kosten.

Check de omleidingen