Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Eekhoorn op de Nieuwe Ooster.

Oud Nieuws | Eekhoorn op de Nieuwe Ooster.

0

Oud Nieuws | 7 maart 1928 – Op de Nieuwe Ooster Begraafplaats heeft zich een eekhoorntje gevestigd. Hoe het bruine knagertje daar aangeland is, zal wel nimmer’opgehelderd worden. Mogelijk is hij ontsnapt uit zijn gevangenis, want veel menschen vinden er helaas nog genoegen in, deze spring-in-’t-veld in een enge kooi op te sluiten, waar hij dan den ganschen dag een rad in beweging mag brengen, ter vervanging van zijn klim- en springpartijen in de vrije natuur.

Maar nu is hij in elk geval vrij. Vroolijk klautert hij van den eenen boom in den anderen of oefent zich in het maken van vervaarlijke luchtsprongen. Maar… hij moet ook eten, en al mag het waar zijn, dat er op de Nieuwe Ooster wat eiken of beuken groeien, die wel eens rijpe vruchten leveren, zijn kost kan hij daar onmogelijk opscharrelen. Maar de liefde van de menschen voor de dieren is in de laatste jaren sterk toegenomen en zoo behoeft onze bruine springer ook niet bang te zijn, dat de mensch hem aan zijn lot zal overlaten.

Het personeel van de begraafplaats legt geregeld Curaçaosche amandelen voor hem klaar of noten of andere versnaperingen, en al heel gauw weet hij nu in den mensch zijn vriend te waardeeren. Hij wordt hoe langer hoe vertrouwelijker met de heerschers der schepping.
Zijn nachtverblijf heeft hij in een nestkastje. Als hij nu zich in het voorjaar maar niet vergrijpt aan eieren of jongen onzer zangvogeltjes. Maar bij voldoendoende voorraad van noten zal hij dezen slechten karaktertrek wel niet vertoonen. (J.D.).

Bron  Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij
Foto  Depositphoto